Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Program innowacyjny i nowatorskie rozwiązania w pracy nauczycieli jako główne kryteria związane z oceną pracy nauczyciela zgodnie nowymi przepisami prawa

Uczestnicy: dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele oraz liderzy zespołów nauczycielskich


Opis szkolenia


Szanowni Dyrektorzy.
     Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora i nauczycieli nowe zadania związane z oceną pracy. Zmiany dotyczące oceniania pracy nauczycieli – rozszerzenie skali ocen, wprowadzenie obowiązkowej okresowej oceny pracy, także po osiągnięciu danego stopnia awansu zawodowego, dodatek finansowy za ocenę wyróżniającą obowiązek stworzenia regulaminu określającego wskaźniki oceny pracy nauczycieli to szczególnie ważne zadania postawione przed dyrektorem ale i nauczycielami.  
     Podczas szkolenia omówimy jak zbudować program innowacyjny, podamy,  jakie są rodzaje innowacji i sposoby ich wdrażania. Pokażemy też przykłady nowatorskich rozwiązań w pracy nauczycieli oraz przykłady dobrych praktyk. Zwrócimy uwagę na możliwości upowszechniania czy publikowania tych rozwiązań. Podpowiemy, na co zwrócić szczególną uwagę w ramach spełniania kryteriów określonych w nowym rozporządzeniu, aby uzyskać ocenę wyróżniającą. 

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna aktualne przepisy prawa oświatowego związane z oceną pracy i awansem zawodowym nauczycieli.
2.Słuchacz będzie wiedział, w jaki sposób przygotować się do zmian po wprowadzeniu przepisów prawa.
3. Słuchacz potrafi zgodnie z przepisami prawa napisać program innowacyjny, zaplanować jego realizację.
4. Słuchacz pozna sposoby upowszechniania przykładów dobrych praktyk, ocenę efektów realizacji programów innowacyjnych.

Program szkolenia


 1. Omówienie zmian dotyczących awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela i aktów wykonawczych.
 2. Szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające
  z kryteriów zawartych  w rozporządzeniu z 29 maja 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. , poz. 1133)
 3. Pojęcie innowacji, eksperymentu i nowatorstwa pedagogicznego.
 4. Etapy tworzenia programów innowacyjnych, rozwiązania wewnątrzszkolne.
 5. Przykłady innowacji i eksperymentów realizowanych w szkołach /przedszkolach.
 6. Omówienie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań.
 7. Opis zasad innowacji – budowa programu innowacyjnego.
 8. Ćwiczenie- tworzenie przykładowych programów innowacyjnych w oparciu o podane wzory.
 9. Panel dyskusyjny.

Wykładowca


Halina Szymańska – edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe