Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Profesjonalny kierownik gospodarczy- kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych

Uczestnicy: Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników gospodarczych, dyrektrów oraz pracowników administracji szkół/placówek oświatowych

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy dowiedzą się:
- w jaki sposób prowadzić dokumentację
- jak zaprojektować budżet placówki i przeprowadzić inwentaryzację
- zapoznani zostaną z podstawową wiedza dotyczącą ZFŚS

Program szkolenia


  • Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania szkołą lub placówką:
  • Obsługa kancelaryjno – biurowa szkoły lub placówki
  • Zwiększenie odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły
  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych
  • Sprawowanie nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi
  • Projektowanie budżetu szkoły lub placówki, realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora
  • Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji z tym związanej w świetle obowiązujących przepisów
  • Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; regulacje prawne
  • Zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego. Prowadzenie książki obiektu budowlanego
  • Ochrona zdrowia pracowników oraz przepisy bhp obowiązujące w szkołach lub placówkach oświatowych
Pytania do wykładowcy

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

345.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe