Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO) w roku szkolnym 2019/20 Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Uczestnicy: dyrektorzy szkół i placówek, specjaliści ds. kadr, referenci, pracownicy urzędów miast, gmin, powiatów nadzorujący szkoły i placówki oświatowe


Opis szkolenia


Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej.


Na zajęciach pokażemy Państwu:
• - zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO) zgodnie ze zmianami w prawie,
• - techniczne wymogi dotyczące sposobów wprowadzania danych do SIO;
• - podstawowe zasady ochrony danych osobowych zgromadzonych w zbiorach prowadzonych elektronicznie i papierowo w szkole/placówce
.

Korzyści ze szkolenia


Po zajęciach uczestnik:
- wie jakie zadania stoją przed szkołą/placówką wynikające z realizacji obowiązków statystycznych; zna procedury dotyczące obowiązku ochrony danych osobowych;
- potrafi właściwie zainstalować i wprowadzać dane do poszczególnych modułów SIO; potrafi stosować w praktyce zasady ochrony danych osobowych;
- rozumie znaczenie rzetelnej informacji.

Program szkolenia


1. Wstęp – podstawy prawne
• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 2159),
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych  w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych  oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych ( Dz. U. poz.1149)
• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych (Dz. U. poz.1630)
2. Procedury związane z funkcjonowaniem SIO:
• Procedury związane z uprawnieniami do dostępu do bazy danych SIO (składanie wniosków o udzielenie upoważnienia, cofanie upoważnień, przedłużanie uprawnień),
• Rejestr  Szkół i Placówek Oświatowych,
• Procedura weryfikacji ucznia i nauczyciela,
• Zmiana schematu przekazywania danych do SIO,
• Terminy  wprowadzania danych do SIO,
• Zmiany w zakresie gromadzonych danych.
3. Aspekty techniczne związane z wprowadzeniem danych do SIO:
• Instalacja przeglądarki na komputerze,
• Sposoby wprowadzania danych
4. Praktyczne aspekty gromadzenia danych w zmodernizowanym SIO w poszczególnych modułach:
• Wprowadzanie danych do poszczególnych modułów programu,
• Modyfikacja danych wprowadzonych,
• Postępowanie z osobami  niezweryfikowanymi,
5. Podstawowe zasady ochrony danych osobowych w zbiorach gromadzonych w szkole/placówce:
• Podstawowe pojęcia – zasady ochrony danych osobowych,
• Zbiory danych osobowych gromadzone w szkole/placówce,
• Przetwarzanie danych osobowych,
• Dokumentacja przetwarzania danych osobowych,
• Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych,
6. Podsumowanie:
• Odpowiedzi na pytania,
• Bazy wiedzy na temat SIO
• Wsparcie merytoryczne i techniczne dla uczestników poprzez kontakt e-mailowy z wykładowcą w ciągu 1 miesiąca od daty szkolenia

Wykładowca


Bogdan Żerkowski – edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, ekspert w zakresie administracji, nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą oraz informatyki, edukator instytutu, wcześniej st. wizytator Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego KO w Warszawie, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół, odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Koszt szkolenia

350.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe