Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Plan nadzoru pedagogicznego oraz organizacja nowego roku szkolnego 2019/20 zgodnie z obowiązującymi i projektowanymi zmianami- DODATKOWA EDYCJA SZKOLENIA Z HALINĄ SZYMAŃSKĄ

Uczestnicy: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele


Opis szkolenia


Szanowni Dyrektorzy!
Początek roku szkolnego to szereg działań dotyczących wszystkich obszarów pracy szkoły. To działania nauczycieli i dyrektora w zakresie uaktualniania lub tworzenia dokumentacji pracy szkoły, nowelizacje statutów, a w przypadku szkół licealnych techników – nowe statuty, to nowe programy wychowawczo – profilaktyczne, nowe zadania dotyczące realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, podstawy programowej. Nowy rok szkolny to nowe plany pracy szkoły, plany specjalistów i zespołów, to również plan nadzoru, a w nim nowe zadania w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa i sposoby realizacji wniosków z nadzoru.

Podczas seminarium podamy przykładowe rozwiązania dotyczące  zmian w dokumentach pracy szkoły, przestawimy nowości, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa.
Podamy harmonogramy rady pedagogicznej rozpoczynającej pracę szkoły i wrześniowej, podczas której przedstawimy plany pracy i plan nadzoru, a także zadania nauczycieli. Podamy  przykładowe plany nadzoru, omówimy sposoby realizacji.

Szkolenie pomoże Państwu w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy szkoły a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

Właściwe przygotowanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego jest gwarancją spokojnej i bezstresowej pracy od września do czerwca.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnicy poznają nowe i zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na funkcjonowanie pracy szkoły.
2.Zapoznają się z ciekawymi propozycjami rozwiązań dotyczącymi tworzenia nowych dokumentów i uaktualniania już funkcjonujących typu: statut, program wychowawczo- profilaktyczny, plany pracy.
3. Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje sprawnie przygotować plan nadzoru i zaplanować jego nowatorskie sprawowanie.
4. Będą wiedzieć co jest ważne i konieczne do zgodnego z przepisami prawa zaplanowania pracy szkoły w nowym 2019/20 roku.

Program szkolenia


  1. Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2019 r.
  2. Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.
3.   Zadania dotyczące działań statutowych szkoły:
  1. „Kalendarz szkoły”,
  2. plan pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020,
  3. plany pracy organów szkoły,
  4. organizacja tygodnia i dnia szkolnego,
  5. szkolny zestaw programów nauczania,
4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
     a)   zadania nauczycieli i specjalistów,
     b)  propozycja dotycząca niezbędnej dokumentacji.
5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2019/2020
     a)  wytypowanie wymagań do ewaluacji wewnętrznej,
     b)  przedstawienie tematyki i zakresu kontroli,
     c)  omówienie form wspomagania nauczycieli,
     d)  wytypowanie obszarów monitorowania
6. Nowelizacja dokumentacji szkolnej (w miarę potrzeby):
     a) nowelizacja statutu,
     b) nowelizacja (modyfikacja) szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
7. Ocena pracy i awans zawodowy – omówienie najistotniejszych zmian.
8. Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
a) kontrola obiektów szkolnych pod kątem bezpiecznych i higienicznych warunków,
b) terminowe przeglądy, wymagane atesty i certyfikaty,
c) sprawy kadrowe
d) opracowanie i przekazanie organowi prowadzącemu aneksu do arkusza organizacji pracy szkoły,
e) niezbędne druki szkolne zgodne z przepisami prawa.
9. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego. Porządek zebrania.
10. Bezpieczeństwo ucznia w szkole – zasady postępowania nauczycieli i innych pracowników.
11. Podsumowanie, wzory dokumentów,

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN

Koszt szkolenia

350.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe