Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz

Analiza i weryfikacja dokumentacji pracowniczej. Akta osobowe i ewidencja czasu pracy, czyli jak zarządzać personelem w szkołach i placówkach publicznych i niepublicznych- indywidualne konsultacje


Opis szkolenia


Konsultacje skierowane są do osób zarządzających szkołą publiczną lub niepubliczną oraz pracowników, którzy odpowiedzialni są za prowadzenie dokumentacji pracowniczej.

W trakcie spotkania nasz ekspert dokona analizy prowadzonych w Państwa placówce akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy
.  

Korzyści ze szkolenia


Pracodawca musi prowadzić m.in. dokumentację urlopową, czasu pracy, wynagrodzeń, bhp, w zakresie ochrony danych osobowych. Podczas spotkania szczegółowo zostaną omówione poszczególne części akt osobowych, co pozwoli pracodawcy na przygotowanie dokumentacji na etapie przygotowania rekrutacji na wolne stanowiska pracy, jak również na uporządkowanie dokumentacji osób zatrudnionych. Indywidualne konsultacje pozwolą Państwu na bezbłędne przygotowanie wzorów druków (oświadczeń, kwestionariuszy, wniosków, umów, świadectw pracy) i innych dokumentów urzędowych niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia akt osobowych. Dzięki temu łatwiej będzie przygotować się Państwu do kontroli zewnętrznych, współdziałać ze związkami zawodowymi i zachować terminowość w korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem.

Program szkolenia


1.      Obowiązek prowadzenia akt osobowych przez pracodawcę;
a)      zakres akt osobowych: dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie;
b)     zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej; odpisy i kopie; układ chronologiczny, sposób numerowania akt;
c)      zasady przechowywania akt osobowych pracowników;
d)     skutki braku lub nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
e)      orzecznictwo sądowe.
2.      Dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie:
a)      rekrutacja na stanowiska pracy; nabór na stanowiska pedagogiczne
i niepedagogiczne, w tym urzędnicze w szkołach publicznych prowadzonych przez jst;
b)      prawo pracodawcy do informacji o kandydacie na pracownika.
3.      Dokumenty związane ze stosunkiem pracy:
a)      treść umowy o pracę, rodzaje umów o pracę, ich specyfika;
b)      informacja o dodatkowych warunkach zatrudnienia;
c)      dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika;
4.      Zmiana warunków pracy i płacy:
a)      dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy;
b)      porozumienie a wypowiedzenie zmieniające;
c)      przeniesienie służbowe.
5.      Ewidencja czasu pracy:
a)      Systemy, rozkłady i harmonogramy czasu pracy;
b)      ewidencja pracownika zatrudnionego w zadaniowym systemie czasu pracy oraz pracownika zarządzającego, w tym dyrektora szkoły;
c)      zasady przechowywania dokumentacji czasu pracy pracownika.
6.      Rozwiązywanie umów o pracę:
a)      treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron;
b)      oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności;
c)      konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowym.
7.       Świadectwo pracy:
a)      zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść;
b)      obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę;
c)      sprostowanie świadectwa pracy.
8.      Archiwizacja, likwidacja akt.
9.      Udostępnianie dokumentów pracowniczej innym podmiotom.

Poznajmy się

Dane kontaktowe