Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online :Jak opracować ocenę pracy nauczycieli zgodnie z nowymi przepisami prawa zawartymi w Karcie Nauczyciela i w rozporządzeniu z dnia 19 sierpnia 2019 r. Omówienie zadań dotyczących oceny pracy dyrektora TYLKO DLA MAZOWSZA

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Nowe przepisy prawa nakładają na dyrektora szkoły/przedszkola nowy sposób opracowania oceny pracy nauczycieli.

Obowiązek dokonywania oceny pracy oznacza konieczność gromadzenia informacji o pracy nauczyciela. Wskazane jest wykorzystanie materiałów pozyskiwanych podczas działań w ramach nadzoru pedagogicznego. Dobrze zebrane, przygotowane i opracowane informacje dokumentują rozwój zawodowy nauczyciela. Ocena pracy nauczyciela to okazja do docenienia nauczyciela. Należy opracować arkusze samooceny, które pokażą mocną stronę pracy nauczycieli i pozwolą na ewentualną modyfikacje efektów.

Podczas szkolenia przedstawimy gotowe opracowania kart oceny pracy, liczne pisma, które są niezbędne przy ocenie pracy, min. pisma do rady rodziców, do nauczyciela informujące o rozpoczęciu procedury oceny pracy, o terminie odczytania projektu oceny pracy wraz z  projektem oceny pracy i inne. Pokażemy też ciekawe arkusze samooceny pracy nauczycieli.

Zwrócimy też uwagę na arkusze samooceny pracy dyrektora i sposób dokumentowania działań.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnik szkolenia pozna sposób opracowania karty oceny pracy, zgodnie z przepisami prawa.
2. Potrafi zbudować arkusz samooceny pracy, opierając się na mocnych stronach i przepisach prawa.
3. Pozna różne sposoby realizacji zadań z nadzoru pedagogicznego będące istotą oceniania wspierającego.
4. Zdobędzie informacje o zagadnieniach istotnych podczas oceny pracy dyrektora oraz
sposobach ich realizacji.

Program szkolenia


  1. Omówienie zmian dotyczących oceny pracy nauczycieli wynikających z nowelizacji Karty Nauczyciela.
  2. Tok postępowania przy ocenie pracy nauczycieli  - szczegółowe rozwiązania w zakresie oceniania nauczycieli wynikające z nowego rozporządzenia z dnia 19 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1625). 
  3. Przykładowe wzory pism związane z oceną pracy nauczycieli.
  4. Omówienie arkuszy samooceny w oparciu o obowiązki nauczycieli wynikające
    z  przepisów prawa.
  5. Procedury odwoławcze od ustalonej oceny pracy.
  6. Analiza przykładowych kart oceny pracy nauczycieli.
  7. Ocena pracy dyrektora – podanie wymagań określających zadania dyrektora.
  8. Omówienie realizacji zadań w ocenie podczas oceny pracy dyrektora - przykładowe rozwiązania.
 

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl a także półroczne bezpłatne porady prawne

Szkolenie w dwóch blokach :
I blok-od godz.10.00-11.30 (2 h dyd)


przerwa od 11.30 do 13.00

II blok od godz.13.00-14.30 ( 2h dyd)

Panel dyskusyjny 1h -odpowiedzi na pytania 

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe