Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Organizacja zdalnego nauczania w placówce oświatowej zgodnie z Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- GRUPA 11

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach
"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "


Zdalne nauczanie stało się faktem. Od 25 marca 2020 szkoły w całej Polsce maja obowiązek wdrożyć e-learning tak, by móc realizować podstawę programową. Dyrektorzy szkół są odpowiedzialni za zorganizowanie tej formy kształcenia, a gdy stanie się to niemożliwe – znaleźć alternatywne rozwiązanie. Nauczyciele powinni dostosować programy nauczania oraz metody pracy zdalnej do możliwości psychofizycznych uczniów, także tych niepełnosprawnych. Nasze szkolenie pozwoli Państwu usprawnić ten proces a nasi eksperci krok po kroku przeprowadzą Państwa przez proces wdrażania kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Korzyści ze szkolenia


- poznanie regulacji prawnych w związku z wdrażaniem zdalnego nauczania;
- nabycie umiejętności praktycznego zastosowania obowiązujących przepisów;
- poznanie narzędzi informatycznych niezbędnych do rozpoczęcia pracy online z uczniami;
- poznanie technicznych i organizacyjnych środków zabezpieczania danych;
- pomoc techniczna eksperta w nauczaniu zdalnym (konsultacje online).

Program szkolenia


  1. Podstawy prawne kształcenia na odległość - Rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 (oraz jego nowelizacją) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. E-learning w praktyce – przegląd najważniejszych i najskuteczniejszych narzędzi zdalnego nauczania z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania z komputerów i Internetu.
  3. Bezpieczeństwo uczniów i dostosowanie e-learningu do ich możliwości psychofizycznych.
  4. Sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu.
  5. Praca zdalna z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pomoc psychologiczno-pedagogiczna w e-learningu.
  6. Zasady rozliczania pracy zdalnej nauczycieli.

Wykładowca


Trener edukacyjny Instytutu Kształcenia EKO-TUR

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl a także półroczne bezpłatne porady prawne


Godziny zajęć :9.00-12.00

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe