Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

 szkolenia online dla klientów indywidualnych

eKOTUR online to skuteczna metoda wspierania pracy Państwa szkół. Prowadzenie szkoleń przez wybitnych ekspertów oraz niezwykle praktyczna formuła zajęć.
wszystkie województwa
wszystkie miasta

szkolenia online
Online

lis302020

Online:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów- uwaga zmiany w prawie!

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

lis302020

Online: Czas pracy i sposoby jego ewidencjonowania oraz wynagrodzenie za pracę w okresie czasowego ograniczenia szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

gru012020

Online:Jakie obszary pracy szkoły należy uwzględnić w półrocznym podsumowaniu z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w warunkach panującej pandemii COVID-19. Podstawowe zadania dyrektora szkoły w tym zakresie

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru012020

Online:Inwentaryzacja- krok po kroku- aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie odpowiedzialności za jej przeprowadzenie dla kierowników JST oraz jednostek podległych

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz kadry zarządzającej - kierowników gospodarczych, specjalistów ds. płac, głównych księgowych, księgowych

gru022020

Online: Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

gru032020

Online:Jakie obszary pracy szkoły należy uwzględnić w półrocznym podsumowaniu z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w warunkach panującej pandemii COVID-19. Podstawowe zadania dyrektora szkoły w tym zakresie

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru042020

Online: Organizacja pracy świetlicy szkolnej w nowym "koronawirusowym" roku szkolnym

kierownicy świetlicy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy

gru072020

Online: Ocenianie w nauczaniu zdalnym - aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru082020

Online: Zgodnie z literą prawa-prawo i aktualności oświatowe. Przewodnik po prawie oświatowym

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru102020

Online:Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru102020

Online: Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

gru112020

Online:Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży- co nauczyciel wiedzieć powinien

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

gru142020

Online: Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

gru142020

Online:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów- uwaga zmiany w prawie!

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

gru142020

Online: Podsumowanie pracy PRZEDSZKOLA w i półroczu roku szkolnego 2020-2021

Szkolenie online dla dyrektorów PRZEDSZKOLI i nauczycieli PRZEDSZKOLI

gru152020

Online: Kontrola zarządcza w 2020 roku świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych - nowe podejście do wyznaczania celów i kompetencji JST oraz jednostek podległych

księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

gru152020

Online: Profesjonalny kierownik gospodarczy- kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników gospodarczych, dyrektrów oraz pracowników administracji szkół/placówek oświatowych

gru152020

Online: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

gru162020

Online: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zfśs) w szkole/placówce oświatowej. Jak zgodnie z przepisami prawa administrować zasobami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

gru182020

Online:Jakie obszary pracy szkoły należy uwzględnić w półrocznym podsumowaniu z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w warunkach panującej pandemii COVID-19. Podstawowe zadania dyrektora szkoły w tym zakresie

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

sty182021

Online: Sekretariat szkoły - relacje interpersonalne, dokumentacja szkoły, różne środki komunikacji elektronicznej, zarządzanie informacją. Kompleksowa organizacja pracy. Dwudniowy kurs dla sekretarzy placówek oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

sty192021

Online:Jakie obszary pracy szkoły należy uwzględnić w półrocznym podsumowaniu z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w warunkach panującej pandemii COVID-19. Podstawowe zadania dyrektora szkoły w tym zakresie

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

sty202021

Online: Pracownicze plany kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

sty212021

Online:Jakie obszary pracy szkoły należy uwzględnić w półrocznym podsumowaniu z uwzględnieniem specyfiki pracy szkoły w warunkach panującej pandemii COVID-19. Podstawowe zadania dyrektora szkoły w tym zakresie

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

sty252021

Online: Awans zawodowy - procedura, przebieg i postępowanie. Jak realizować plan rozwoju i nadzorować nauczycieli w okresie pracy zdalnej?

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

sty262021

Online: Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy

Szkolenie online dla dyrektorów

sty262021

Online: Aktywowanie uczniów podczas nauki online

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

sty262021

Online: Ocena pracy dyrektora w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego

Szkolenie online dla dyrektorów

sty272021

Online: Prowadzenie kadr w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

sty272021

Online: Wykorzystanie platform online, narzędzi i zasobów cyfrowych w edukacji zdalnej w przedszkolu

Szkolenie online dla dyrektorów PRZEDSZKOLI i nauczycieli PRZEDSZKOLI

sty282021

Online: Prawo oświatowe i prawo pracy - aktualne regulacje i ich stosowanie w roku szkolnym 2020/2021.

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

sty292021

Online:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów- uwaga zmiany w prawie!

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

lut012021

Online: Rozwój zawodowy wicedyrektora. Planowanie i organizacja pracy z uwzględnieniem trzech modułów nauczania: stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.

wicedyrektor oraz kandydatów na stanowisko wicedyrektora placówki oświatowej

lut022021

Online: Innowacje i eksperymenty pedagogiczne- w praktyce szkolnej.

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lut032021

Online: Protokołowanie zebrań rady pedagogicznej. Wykorzystanie różnych środków komunikacji do protokołowanie zebrań rady pedagogicznej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lut042021

Online: Czas pracy i sposoby jego ewidencjonowania oraz wynagrodzenie za pracę w okresie czasowego ograniczenia szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

lut052021

Online: Motywowanie uczniów w zdalnym nauczaniu. Aby uczniom chciało się chcieć. Techniki motywacyjne

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lut082021

Online: Kontrola zarządcza świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych - nowe podejście do wyznaczania celów i kompetencji JST oraz jednostek podległych

księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych

lut092021

Online: Statut szkoły zgodny z aktualnymi przepisami prawa- zasady nowelizacji

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lut112021

Online: Ochrona danych osobowych uczniów i nauczycieli w okresie pracy zdalnej szkół

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lut182021

Online:Zaburzenia depresyjne i lękowe u dzieci i młodzieży- co nauczyciel wiedzieć powinien

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

lut192021

Online: Regulamin pracy- praktyczne rozwiązania w okresie pracy stacjonarnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

lut222021

Online: Ocenianie podczas edukacji zdalnej

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

lut232021

Online :Intendent w placówce oświatowej - jak stworzyć smaczną i zdrową stołówkę. Żywienie dzieci i młodzieży

Intendent, kierownik stołówki, kucharka, dyrektor placówki oświatowej, właściciel i pracownicy firm cateringowych

lut252021

Online: Ruch kadrowy w oświacie- zadania dyrektora szkoły i placówki publicznej, organu prowadzącego i związków zawodowych w zakresie kształtowania polityki kadrowej po reformie oświaty.

Szkolenie online dla dyrektorów, kadrowych oraz przedstawicieli JST

lut262021

Online:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów- uwaga zmiany w prawie!

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

mar012021

Online: Archiwizacja w szkole/placówce oświatowej. Organizacja obsługi kancelaryjnej i archiwalnej w szkołach i placówkach oświatowych

Szkolenie online dla sekretarzy, kadrowych oraz dyrketorów

mar012021

Online: Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Jak się przygotować i wygrać!

nauczyciele, kandydaci na stanowisko dyrektora

mar022021

Online:Zasady gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej (SIO). Ochrona danych osobowych w zbiorach zgromadzonych w szkole

Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli

mar052021

Online: Pedagog i psycholog we współczesnej edukacji- wyzwania w pandemicznych realiach

Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów

mar182021

Online: Organizacja pracy świetlicy szkolnej w nowym "koronawirusowym" roku szkolnym

kierownicy świetlicy, nauczyciele świetlicy, nauczyciele, wicedyrektorzy, dyrektorzy

mar252021

Online: Profesjonalny kierownik gospodarczy- kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych

Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników gospodarczych, dyrektrów oraz pracowników administracji szkół/placówek oświatowych

mar262021

Online: Dyrektor szkoły jako pracodawca. Wdrażanie systemowych rozwiązań w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły warunkiem wysokiej oceny pracy

Szkolenie online dla dyrektorów

mar262021

Online: Podajemy HACCP oraz zasady GMP i GHP na talerzu- bezpieczeństwo zdrowotne żywności

Intendent, kierownik stołówki, kucharka, dyrektor placówki oświatowej, właściciel i pracownicy firm cateringowychSZUKAŁEŚ? NIE ZNALAZŁEŚ?

  -

Dane kontaktowe

Nasze publikacje

Wydawnictwo Eko-Tur