Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Jak sprostać wyzwaniom roku szkolnego 2020/21- nowa organizacja, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja zgodna z nowymi i projektowanymi zmianami. EDYCJA I- Prowadzący: Halina Szymańska

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia


Szanowni Dyrektorzy!
     Początek roku szkolnego to szereg działań dotyczących wszystkich obszarów pracy szkoły. To działania nauczycieli i dyrektora w zakresie uaktualniania lub tworzenia dokumentacji pracy szkoły, nowelizacje statutów, nowe programy wychowawczo – profilaktyczne, nowe zadania dotyczące realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Nowy rok szkolny to nowe plany pracy szkoły, plany specjalistów i zespołów, to również plan nadzoru, a w nim nowe zadania w oparciu o kierunki polityki oświatowej państwa i sposoby realizacji wniosków z nadzoru.
   
Podczas seminarium podamy przykładowe rozwiązania dotyczące  zmian w dokumentach pracy szkoły, przestawimy nowości, które wprowadzają zmieniające się przepisy prawa.

  
Podamy harmonogramy rady pedagogicznej rozpoczynającej pracę szkoły i wrześniowej, podczas której przedstawimy plany pracy i plan nadzoru, a także zadania nauczycieli. Podamy  przykładowe plany nadzoru, omówimy sposoby realizacji.
 
Szkolenie pomoże Państwu w sposób sprawny, zgodny z przepisami prawa zaplanować zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego, przeprowadzić zebrania rad pedagogicznych, przygotować w oparciu o podane propozycje dokumenty niezbędne w pracy szkoły a także wprowadzić nowatorskie rozwiązania w planowaniu oraz wielu obszarach funkcjonowania placówki.

Korzyści ze szkolenia


1. Uczestnicy poznają nowe i zmieniające się przepisy prawa mające wpływ na funkcjonowanie pracy szkoły.
2.Zapoznają się z ciekawymi propozycjami rozwiązań dotyczącymi tworzenia nowych dokumentów i uaktualniania już funkcjonujących typu: statut, program wychowawczo- profilaktyczny, plany pracy.
3. Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania i podane propozycje przygotować plan nadzoru, zaplanować jego nowatorską i sprawną realizację

Program szkolenia


1. Nowe akty prawne regulujące funkcjonowanie szkoły – analiza i omówienie zadań. 
2. Główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21 
i kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego w nowym roku szkolnym.
3. Planowanie pracy szkoły – kalendarz roku szkolnego 2020/21 - propozycje dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, plan pracy szkoły, plany zespołów nauczycielskich, szkolny zestaw programów nauczania.
4. Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej: zadania nauczycieli i specjalistów, niezbędna dokumentacja.
5. Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21
a. wytypowanie wymagań do ewaluacji wewnętrznej,
b. przedstawienie tematyki i zakresu kontroli,
c. omówienie form wspomagania nauczycieli,
d. wytypowanie obszarów monitorowania. 
6. Nowelizacja dokumentacji szkolnej – statutu, regulaminów, procedur.
7. Nowe zasady tworzenia szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, diagnoza wychowawcza, czynniki chroniące i czynniki ryzyka.
8. Omówienie zadań organizacyjnych niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.
9. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego. Porządek zebrania. 
10. Bezpieczeństwo uczniów w szkole – zadania dyrektora i nauczycieli w oparciu o obowiązujące akty prawne.
11. Awans zawodowy nauczycieli: rozpoczęcie stażu, dokumentowanie działań wynikających z przebiegu awansu
12. Podsumowanie, wzory dokumentów
 

Wykładowca


Halina Szymańska – wieloletni edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR, ekspert w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły oraz nadzoru pedagogicznego, edukator instytutu, wcześniej wieloletni dyrektor szkoły,  twórca wielu innowacji i eksperymentów pedagogicznych - laureat nagród MEN.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl a także półroczne bezpłatne porady prawne

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .9.00-12.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe