Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Jak skutecznie organizować kształcenie zawodowe w w strefie żółtej i czerwonej od 19 października 2020r zgodnie z rozporządzeniem z 16 października 2020 r. EDYCJA I

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

W związku ze wzrostem liczby zakażeń Covid-19 na terenie całego kraju od 17 października 2020r. wprowadzone zostają nowe narzędzia walki z koronawirusem. Terytorium Polski zostało podzielone na dwie strefy zagrożenia żółtą i czerwoną. W strefach tych zmieniają się radykalne zasady funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W strefie żółtej i czerwonej zgodnie z rozporządzeniem MEN zajęcia praktyczne będą prowadzone stacjonarnie , w tym u pracodawców . Zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość będą mogły być realizowane, jeżeli z programu nauczania danego zawodu wynika taka możliwość. Praktyki zawodowe w strefie żółtej będą odbywać się stacjonarnie u pracodawcy , jężeli nie występuje zagrożenie epidemiczne. Za wdrożenie nowych zasad 1.i funkcjonowanie szkół w tych strefach odpowiedzialni są dyrektorzy. Na naszym szkoleniu dowiedzą się Państwo w jaki sposób wdrożyć strategie funkcjonowania szkół w strefie żółtej i czerwonej oraz jak weryfikować program nauczania, żeby dostosować go do wybranej metody . Otrzymają Państwo wzory dokumentów niezbędnych do weryfikacji programów nauczania.

Korzyści ze szkolenia


1. Zapoznanie z aktami prawnymi regulującymi zasady organizacji kształcenia zawodowego w strefie żółtej i czerwonej.
2. Przedstawienie procedury weryfikacji programów nauczania z dostosowaniem do wybranej metody kształcenia na odległość.
3. Wyposażenie dyrektora w regulamin organizacji kształcenia zawodowego oraz przykładowe wzory dokumentów niezbędnych do monitorowania i weryfikacji programów nauczania z zakresu kształcenia zawodowego.

Program szkolenia


1. Analiza aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie szkół w strefie czerwonej obowiązujących od dnia 19 października 2020 r.
a) Rozporządzenie MEN z 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
2. Obowiązki dyrektora w zakresie zarządzania placówką oświatową znajdującą się na terenie strefy czerwonej.
a) obowiązki dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych dla dorosłych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego w strefie czerwonej;
* organizacja zajęć teoretycznych
* organizacja zajęć praktycznych
b) określenie organizacji procesu dydaktycznego dla szkół ponadpodstawowych branżowych w szczególności sposobu realizacji zajęć praktycznych, praktyk zawodowych, staży zawodowych oraz praktycznej nauki u pracodawców;
* weryfikacja i dostosowanie programów nauczania do warunków realizacji treści w nauczaniu on-line
3. Strategia -Regulamin organizacji kształcenia zawodowego w zakresie :
a) zajęć praktycznych;
b)praktyk zawodowych;
c) staży uczniowskich
4. Dyskusja i pytania do eksperta.

Wykładowca


Anna Janiszewska Dudek - edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel. Były wizytator i wicekurator KO. Specjalista w zakresie nadzoru pedagogicznego, zarządzania placówką oświatową i szkolnictwa zawodowego

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .17.30-19.00PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

250.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe