Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online:Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów- uwaga zmiany w prawie!

Kategoria: Szkolenia online dla pedagogów, psychologów, nauczycieli i dyrektorów


Opis szkolenia

Właśnie opublikowano w Dziennikach Urzędowych szereg zmian w rozporządzeniach, które regulują obszar szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zmiany odnoszą się do przedszkoli, szkół i wszelkiego rodzaju placówek oświatowych.

U progu nowego roku szkolnego, aby właściwie zaplanować pracę szkoły, należy zapoznać radę pedagogiczną z wszelkimi zmianami prawnymi w tym obszarze. Poniższe szkolenie pozwoli zaktualizować i uporządkować wiedzę, która jest niezbędna do realizacji zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną w szkole indywidualnie i zespołowo przez wszystkich nauczycieli. Zapraszamy!Korzyści ze szkolenia


- poznają najnowszy stan przepisów prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- prawidłowo zaplanują wsparcie na podstawie dokonanego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów,
- udokumentują działania w tym zakresie, realizowane we współpracy z innymi podmiotami.

Program szkolenia


  1. Podstawy prawne organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce.
  2. Omówienie najnowszych zmian w rozporządzeniach o ppp, nauczaniu indywidualnym, innych.
  3. Zadania nauczycieli i specjalistów. Rola klasowych zespołów nauczycielskich.
  4. Diagnoza jako podstawa organizacja pomocy.
  5. Adresaci i formy wsparcia uczniów.
  6. Dokumentowanie pomocy.
  7. Współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci  młodzieży.


Wykładowca


Krystyna Budzianowska - ekspert i edukator  Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .9.00-12.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe