Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Najważniejsze obowiązki i zadania dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2020-2021. Jak skutecznie wywiązać się z zadań i obowiązków nałożonych na dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2020-2021

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia


Rejestr zadań dyrektora szkoły czy innej placówki oświatowej jest bardzo obszerny. Obowiązki dyrektora wynikają zarówno z zapisów prawa oświatowego, ale również z wielu innych aktów prawnych. W bieżącym roku szkolnym ilość obowiązków i zadań dyrektora szkoły/placówki wydatnie zwiększyła się w zawiązku ze stanem zagrożenia epidemiologicznego. Sytuacja ta rodzi wiele pytań o zadania dyrektora w tym specyficznym roku szkolnym. Pomimo wielu obaw i pytań, jakie postawił nowy rok szkolny, należy pamiętać, że każda placówka oświatowa i jej dyrektor muszą nadal realizować swoje, niełatwe przecież zadania. Poza standardowymi zadaniami statutowymi, jak co roku niezależnie od reżimu sanitarnego, należy oczywiście również zaplanować, zrealizować, udokumentować oraz nadzorować chociażby ogłoszone przez MEN kierunki rozwoju polityki oświatowej. Szkolenie przedstawi katalog zadań dyrektora na bieżący rok szkolny oraz podpowie jak je skutecznie realizować, dokumentować i nadzorować.

Korzyści ze szkolenia


1. Wyposażenie dyrektorów szkół i placówek w wiedzę na temat katalogu obowiązków i zadań dyrektora oraz przedstawienie aktów prawnych z których wynikają obowiązki i odpowiedzialność dyrektora.
2. Zapoznanie z podstawowymi obowiązkami dyrektora szkoły w różnych aspektach jej funkcjonowania.
3. Przedstawienie propozycji sposobu ich realizacji oraz dokumentowania.

Program szkolenia


1. Analiza aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie dyrektorów szkół i placówek w kontekście ich zadań i obowiązków:
a)obowiązki dyrektora wynikające z zapisów prawa oświatowego;
* ustawa Prawo oświatowe;
* ustawa Karta Nauczyciela;
* ustawa o systemie oświaty;
* obowiązki wynikające z innych aktów prawa;
* ustawa Kodeks Pracy; * ustawa Kodeks Cywilny;
* ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych;
* ustawa Prawo Budowlane.
2. Katalog zadań i powinności dyrektora szkoły/placówki na rok szkolny 2020-2021.
a) zadania wynikające z podstawowych funkcji szkoły;
b) zadania zarządzająco - menadżerskie.
3. Charakterystyka obowiązków dyrektora szkoły/placówki wynikających z różnych aspektów funkcjonowania szkół i placówek.
a) dyrektora jako przewodniczący Rady Pedagogicznej;
b) dyrektor jako pracodawca i kierownik zakładu pracy;
c) dyrektor jako osoba sprawująca nadzór pedagogiczny;
d) dyrektor jako dysponent środków publicznych i zarządca mienia/obiektów budowlanych;
e) dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników;
f) dyrektor jako administrator danych osobowych;
4.Kompetencje, obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły wynikające z roli pracodawcy.
a) obowiązki związane z wydawaniem i egzekwowanie poleceń służbowych;
b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników i nauczyciel;
c) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar;
d) realizacja obowiązków wynikających z wdrażanie programu PPK;
e) zapewnienie warunków bezpieczeństwa epidemicznego w czasie epidemii COVID-19.
5. Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego i sposoby ich realizacji.
a) planowanie procesu nadzoru pedagogicznego;
b) zadania związane z realizacją planu nadzoru pedagogicznego;
c) podsumowanie procesu nadzoru - wnioskowanie i rekomendowanie działań na przyszłość.
6. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej-powinności w tym zakresie.
a) przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej w formie tradycyjne i on-line;
b) planowanie pracy rady pedagogicznej;
c) dokumentowanie zebrań rady oraz podejmowanie uchwał i ich wykonywanie.

Wykładowca


Jacek Jagiełło – absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel  przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym.  Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej  w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest  również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego  zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 9.00-12.45

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe