Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Ocenianie w nauczaniu zdalnym - aspekt prawny i praktyczne rozwiązania. Korzyści i ryzyko

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia

Webinarium poświęcone jest ocenianiu uczniów we wszystkich typach szkół, z uwzględnieniem kształcenia specjalnego, w czasie zdalnego nauczania. Poruszane zagadnienia pozwolą na poszukiwanie i znalezienie odpowiedzi na pytania: jak w trudnym dla nauczycieli czasie ustalać zasady oceniania, stosując różne sposoby i formy, techniki, kryteria? Co możemy oceniać? Jak podawać uczniom informację zwrotną? Jak podczas nauczania on-line oceniać efekty i postępy uczniów? Jak organizować pracę zdalną z klasą na różnych zajęciach edukacyjnych oraz pracę wychowawczą? Jak ustalić ocenę zachowania? Uczestnicy zostaną wyposażeni w przykłady praktycznych rozwiązań dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów oraz organizacji egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych.

Korzyści ze szkolenia


Rekomendowane szkolenie dostarczy nauczycielom kompleksowej wiedzy o ocenianiu podczas kształcenia
na odległość oraz wskaże rodzaje najczęstszych uchybień w tym względzie.
Zaplanowane ćwiczenia i wybrane przykłady w trakcie szkolenia, w szczególny sposób zachęcą nauczycieli
do refleksji nad zasadami oceniania oraz sprawią, że szkolenie będzie zajmujące i będzie miało charakter interaktywny.

Program szkolenia


1. Ustalenie sposobu oceniania uczniów w okresie kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań tego kształcenia - aspekt prawny a praktyczne rozwiązania i regulacje obowiązujące w szkole:
a) zasady organizacji pracy z klasą,
b) techniki służące powtarzaniu materiału i pracy samodzielnej,
c) personalizacja oceny.
2. Ocenianie uczniów klas I - III w okresie zdalnego nauczania.
3. Ocenianie z perspektywy ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Ocenianie uczniów w edukacji zdalnej na drugim i kolejnych etapach edukacyjnych.
5. Weryfikacja wiedzy i umiejętności oraz monitorowanie postępów uczniów w zdalnym nauczaniu.
6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena.
7.Organizacja egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych. Tryb wnoszenia zastrzeżeń od rocznych ocen i ocen uzyskanych z egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl 

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .12.00-15.00PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

299.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe