Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Awans zawodowy - procedura, przebieg i postępowanie. Jak realizować plan rozwoju i nadzorować nauczycieli w okresie pracy zdalnej?

Kategoria: Szkolenie online dla dyrektorów i nauczycieli


Opis szkolenia


Szkolenie adresowane jest do nauczycieli realizujących ścieżkę awansu zawodowego na poszczególne stopnie, opiekunów stażu, kadry kierowniczej. Omawiane są zadania nauczyciela, opiekuna stażu i dyrektora szkoły. Wskazywane są różne sposoby realizacji zaplanowanych działań. Wyjaśniane są przypadki wymagające potrzeby wprowadzenia zmian w planie rozwoju zawodowego. Szczególną uwagę zwraca się na przygotowanie dokumentacji formalnej , przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego, wskazując zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Podczas szkolenia omawiana są także przypadki szczególne: zmiana miejsca zatrudnienia, uzyskanie wyższych kwalifikacji, powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub rezygnacja z tego stanowiska oraz wpływ tych zdarzeń na ścieżkę awansu.

Korzyści ze szkolenia


Celem szkolenia jest:
1. zapoznanie nauczycieli z procedurą na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
2. doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i opiekuna stażu,
3. nabycie umiejętności wykorzystywania w praktyce przepisów prawa oświatowego oraz prawa administracyjnego.

Program szkolenia


1. Zatrudnienie i rozpoczęcie stażu. Terminy, procedury i dokumenty.
2. Staż na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Zadania i wymagania formalne.
3. Plan rozwoju. Możliwości zmiany i różne sposoby realizacji zadań w okresie pracy zdalnej.
4. Rola opiekuna stażu w doskonaleniu pracy nauczyciela stażysty i kontraktowego. Opieka nad stażystą jako przykład realizacji zadania na stopień nauczyciela dyplomowanego.
5. Dyrektor w ścieżce awansu.
6. Wpływ nieobecności w pracy na wydłużenie ścieżki awansu.
7. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju, projekt oceny, opinia rady rodziców i ocena dorobku zawodowego. Terminy i tryb odwoławczy.
8.Przygotowanie dokumentów formalnych oraz przygotowanie się do postępowania. Wiedza prawna, wiedza merytoryczna, umiejętności organizacyjne i metodyczne. Technologie cyfrowe.
9. Wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Analiza formalna dokumentów oraz wszczęcie postępowania administracyjnego.
10. Przebieg postępowania kwalifikacyjnego i egzaminacyjnego. Prace komisji. Dokumentacja. Udział związków zawodowych.
11. Nadanie lub odmowa nadania stopnia awansu zawodowego. Decyzja administracyjna i jej cechy. Sprostowanie aktu nadania stopnia awansu.
12. Nadzór nad czynnościami w awansie zawodowym. Wpływ orzecznictwa NSA na praktyczne działania i decyzje organów nadających stopnie awansu.

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl.

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godzinach: 11.00-14.45

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe