Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Profesjonalny kierownik gospodarczy- kompleksowy kurs dla kierowników gospodarczych w placówkach oświatowych

Kategoria: Szkolenie jest przeznaczone dla kierowników gospodarczych, dyrektrów oraz pracowników administracji szkół/placówek oświatowych


Opis szkoleniaKorzyści ze szkolenia


Uczestnicy dowiedzą się:
- w jaki sposób prowadzić dokumentację
- jak zaprojektować budżet placówki i przeprowadzić inwentaryzację
- zapoznani zostaną z podstawową wiedza dotyczącą ZFŚS

Program szkolenia


  1.   Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania szkołą lub placówką  
  2.   Obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły lub placówki
  3.   Zwiększenie odpowiedzialności pracowników administracji i obsługi w zakresie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły  
  4.   Prowadzenie dokumentacji kadrowej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  
  5.   Sprawowanie nadzoru nad pracownikami administracji i obsługi  
  6.   Projektowanie budżetu szkoły lub placówki, realizacja zakupów wyposażenia materialnego szkoły zgodnie z decyzjami dyrektora  
  7.   Inwentaryzacja i prowadzenie dokumentacji z tym związanej w świetle obowiązujących przepisów  
  8.   Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; regulacje prawne  
  9.   Zapewnienie sprawności techniczno- eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zabezpieczenie majątku szkolnego. Prowadzenie książki obiektu budowlanego  
  10.   Ochrona zdrowia pracowników oraz przepisy bhp obowiązujące w szkołach lub placówkach oświatowych  

Wykładowca


Robert Ludwiniakwykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent  studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl .

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .10.00-13.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe