Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Zapisz się

Warunkiem uczestnictwa jest jak najszybsze przesłanie karty zgłoszenia. Poniższy formularz poprowadzi Cię krok po kroku przez proces rejestracji na szkolenie.

Zapisz się na szkolenie

Wprowadź dane potrzebne do rejestracji osób
i potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu.


Wpisz koniecznie nr telefonu komórkowego,
na który przed szkoleniem przyślemy SMS-em potwierdzenie czasu i miejsca szkolenia

Dalej Anuluj

Podsumowanie wprowadzonych danych.

Zapisz się Cofnij
Najczęściej wybierane pozycje

Online: Kontrola zarządcza świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych - nowe podejście do wyznaczania celów i kompetencji JST oraz jednostek podległych

Kategoria: księgowi, specjaliści ds. kadr, specjaliści ds. płac, referenci, pracownicy JST, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych


Opis szkolenia


Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w zakresie wyznaczania celów JST oraz jednostek podległych. 

Zostanie zwrócona uwaga na konieczność dostosowania dokumentacji wewnętrznej regulującej funkcjonowanie Systemu Kontroli Zarządczej - tj. Regulamin Kontroli Zarządczej oraz na zapisy jakie powinna zawierać.
Omówione zostaną dobre praktyki, rola i zadania oraz odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej z wyraźnym akcentem na obszary  i sytuacje w których może dochodzić do naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych- Uszczelnianie systemu i monitorowanie.

Korzyści ze szkolenia


Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom w sposób teoretyczny i praktyczny podstawowej wiedzy i zasad mających wpływ na prawidłową organizację funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej, jej rachunkowości i gospodarkę finansową umożliwiającą prawidłowe funkcjonowanie jednostki sektora finansów publicznych ze szczególnym uwzględnieniem standardów Kontroli Zarządczej.

Program szkolenia


1.Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o finansach publicznych - po zmianach podstawy prawnej w aspekcie funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej.
2.Nowa definicja Kontroli Zarządczej.
3.Elementy Kontroli Zarządczej (Standardy)- przegląd po nowelizacji ustawy o finansach publicznych
4.Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych.
5.Cele, funkcje i poziomy kontroli w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi.
6.Zadania jako realizacja celów - efekty i rezultaty.
7.Kontrola finansowa, wewnętrzna oraz nadzór.
8.Standardy kontroli zarządczej omówienie z dostosowaniem do specyfiki jednostki.
9.Charakterystyka obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych standardów.
10.Organizacja systemu kontroli zarządczej zakres podstawowy wewnętrznych procedur-monitorowanie i ocena systemu.
11.Pojęcie ryzyka w obszarze realizacji zadań i celów oraz misji.
12.Cele i mierniki w zarządzaniu ryzykiem . 
13.Obowiązki kierownika i pracowników w systemie kontroli zarządczej w jednostce.
14.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej 

Wykładowca


Renata Topór – edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista i rachunkowiec, główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur,  gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online na www.edurada.pl .

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę,  wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.


Szkolenie odbędzie się w godz .9.00-12.45PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu 
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia. 
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu. 
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją 
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym. 
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Koszt szkolenia

320.00 zł (koszt 1 osoby)

Poznajmy się

Dane kontaktowe