Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH W ROKU 2018

Kategoria: Wyzwania nowego roku szkolnego


Opis szkolenia

Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie istoty polityki rachunkowości w części dotyczącej dokumentacji wewnętrznej - instrukcji i zarządzeń jako zbioru podstawowych i najważniejszych  dokumentów każdej  jednostki finansów publicznych oraz zastosowanie ich w celu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej dotyczących wyodrębniania wydatków na  realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży  niepełnosprawnych.
 
Ewidencjonowanie wydatków i ich specyfika w Rozdziałach 80149,80150 i 80152  w świetle zmian  podstawy prawnej  na przełomie lat 2015-2018 , wybór metodologii naliczania kosztów oraz budowa regulacji prawnych i ich zapisy w polityce rachunkowości.

Korzyści ze szkolenia


Zapoznanie uczestników szkolenia z zakresem odpowiedzialności głównego księgowego, pracowników finansowych, delegowanie uprawnień pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej. Wskazanie odpowiedzialności kierownika jednostki sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej w świetle zmian prawnych.

Program szkolenia


 • Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na rok 2018 
 • Planowanie wydatków na specjalną organizację nauki i metod pracy w planie finansowym szkoły i przedszkola na rok 2018
 • Specyfika specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na stopień niepełnosprawności.
  • w szkołach i przedszkolach,
  • w szkołach i przedszkolach integracyjnych,
  • w szkołach i przedszkolach specjalnych.
 • Zmiany w klasyfikacji budżetowej wydatków ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.
 • Kompetencje Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie udzielania wyjaśnień w w/w problematyce oraz kontroli.
 • Stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w kwestii klasyfikowania wydatków na nowych rozdziałach 80149 , 80150 i 80152
 • Stanowisko Ministerstwa Finansów w kwestii klasyfikowania wydatków na nowych rozdziałach 80149 i 80150 i 80152
 • Kompetencje w ramach kontroli przez NIK
 • Kompetencje Jednostek Samorządu terytorialnego w zakresie wyodrębniania wydatków  ponoszonych na edukację dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w szczególności niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w dwóch nowych rozdziałach 80149, 80150 i 80152
 • Omówienie zmian w nowym Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz.1578),
 • Wpływ zmian w w/w regulacjach prawnych na planowanie i realizację wydatków na rok budżetowy 2018 oraz obszar Kontroli Zarządczej w prawidłowo funkcjonującym Systemie Kontroli Zarządczej w jednostce budżetowej.
 • Odpowiedzialność, prawa i obowiązki w świetle zmiany aktów prawnych stanowiących o:
  • Kompetencjach Kierowników Jednostek
  • Kompetencjach Głównych Księgowych.
 • Pytania uczestników-panel dyskusyjny.
 

Poznajmy się

Dane kontaktowe