Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Zagrożenia terrorystyczne w placówkach oświatowych. Sytuacje kryzysowe w placówkach

Kategoria: Zarządzanie i organizacja pracy placówki oświatowej

Korzyści ze szkolenia


Uczestnicy podczas szkolenia:
- poznają pojęcia bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowej w świetle przepisów prawa;
- dowiedzą się jak należy rozumieć pojęcie sytuacji kryzysowej
- zostaną zapoznani ze źródłami kryzysu
- zapoznają się z wewnętrznymi i zewnętrznymi skutkami sytuacji kryzysowej.

Program szkolenia


1.     Informacje ogólne dotyczące sytuacji kryzysowej
2.     Terroryzm jako sytuacja kryzysowa
3.     Pojęcie bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowej w świetle prawa
·      Definicje, rodzaje terroryzmu, skutki
4.     Procedura alarmowania i powiadamiania na wypadek wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń (pożar, katastrofa budowlana, atak terrorystyczny itp.).
5.     Obowiązki osób kierujących ewakuacją
·        Odpowiedzialność Dyrektora, administracji
6.     Praktyczna realizacja procesu alarmowania, powiadamiania i kierowania ewakuacją
7.     Procedury postępowania w przypadkach szczególnych
·                    dostarczenie niebezpiecznej przesyłki
·                    skażenia biologiczne
·                    postępowanie w przypadku bycia zakładnikiem
8.     Współpraca w zakresie pracy profilaktyczno-wychowawczej

Poznajmy się

Dane kontaktowe