Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Inwentaryzacja krok po kroku -aspekty prawne i praktyczne przeprowadzania, przebiegu i rozliczania inwentaryzacji

Kategoria: Finanse i ksiegowość


Opis szkolenia

Szkolenie adresowane jest do dyrektorów, księgowych, członków komisji inwentaryzacyjnych lub zespołów spisowych oraz pracowników szkół/ placówek oświatowych odpowiedzialnych prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji.
 
Przeprowadzenie inwentaryzacji, ze względu na objęcie swym zakresem całego materialnego jak i niematerialnego majątku jednostki wiąże się ze sporym wysiłkiem organizacyjnym ze strony dyrektora szkoły i pracowników.
 
Błędy w inwentaryzacji skutkować mogą naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i dotkliwymi karami. Sprawna inwentaryzacja jest jednocześnie elementem prawidłowo wdrażanych standardów kontroli zarządczej.
 
Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze aspekty prawne i księgowe związane z procesem inwentaryzacji. Podczas szkolenia dowiedzą się Państwo także jakie błędy są popełniane przy przeprowadzaniu inwentaryzacji oraz jak można ich unikać. Proponowane szkolenie pomoże Państwu poznać zagadnienia związane m.in. metodami, terminami i częstotliwością przeprowadzania inwentaryzacji.

Korzyści ze szkolenia


Na szkoleniu uczestnicy:
-poznają podstawowe zasady przeprowadzania inwentaryzacji,
-poznają podstawowe metody przeprowadzania inwentaryzacji,
-poznają prawidłową klasyfikację środków trwałych
-dowiedzą się, jak przeprowadzić inwentaryzację zgodnie z ustawą o rachunkowości
-dowiedzą się jak prawidłowo rozliczyć inwentaryzację-aspekt księgowy

Program szkolenia


1.      Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji
2.      Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o finansach publicznych
3.      Istota inwentaryzacji oraz jej podstawowe cele
4.      Rodzaje inwentaryzacji
5.      Częstotliwość  przeprowadzania inwentaryzacji
6.      Ewidencja majątku
7.      Zasady prowadzenia inwentaryzacji w szkole/placówce oświatowej
8.      Uproszczenia dotyczące przeprowadzenia inwentaryzacji.
9.      Etapy prac inwentaryzacyjnych – zadania dyrektora, głównego księgowego  na poszczególnych etapach
10.  Metody przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacji w formie potwierdzenia sald i weryfikacji zapisów księgowych.
11.  Metody przeprowadzenia inwentaryzacji. Inwentaryzacja w formie spisu z natury.
12.  Działalność i zakres prac komisji spisowych (zespołów spisowych) 
13.  Rozliczenie inwentaryzacji.
14.  Typowe błędy i nieprawidłowości popełniane podczas inwentaryzacji
15.  Instrukcja inwentaryzacyjna o polityka rachunkowości w aspekcie wyceny i klasyfikacji majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.
16.  Pytania do wykładowcy.

Poznajmy się

Dane kontaktowe