Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Najczęściej wybierane pozycje

Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego w 8 klasowej szkole podstawowej

Kategoria: Reforma oświaty- zmiany w prawie oświatowym i prawie pracy


Opis szkolenia

14 lutego br podpisane zostało Rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły branżowej I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Rozporządzenie wprowadza od 1 września nową podstawę programową w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej.

Korzyści ze szkolenia


Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o sposobach realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Po zakończeniu zajęć uczestnicy:
1. znają nowe regulacje prawne dotyczące organizacji pracy szkoły podstawowej od 1 września 2017 r.
2. potrafią właściwie przygotować szkołę podstawową do nowych zadań.

Program szkolenia


Wstęp. Pojęcia podstawowe. Kalendarz zmian w systemie edukacji.
Cele kształcenia ogólnego i umiejętności rozwijane w szkole podstawowej.
Zadania szkoły podstawowej; metoda projektu edukacyjnego w nabywaniu kompetencji przez uczniów.
Zadania szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej
Warunki i sposób realizacji edukacji wczesnoszkolnej
Cele kształcenia na II etapie edukacyjnym oraz warunki i sposób realizacji podstawy programowej z przedmiotów: język polski, język obcy nowożytny, muzyka, plastyka, historia, WOS, przyroda, geografia, biologia, chemia, matematyka, informatyka,  technika, WF, edukacja dla bezpieczeństwa, w d ż, etyka.
Podsumowanie. Odpowiedzi na pytania

Poznajmy się

Dane kontaktowe