Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Czas pracy i urlopy pracowników niepedagogicznych

Kategoria: Reforma oświaty a funkcjonowanie placówki oświatowej


Opis szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami
z zakresu prawa pracy, uprawnieniami związanymi z macierzyństwem
i rodzicielstwem, umowami o pracę, sposobem rozliczania czasu pracy oraz zastosowaniem tych zmian w praktyce na poziomie organizacji pracy szkoły. Obowiązujące obecnie przepisy prawa pracy wymagają od pracodawców
i pracowników kadr zastosowania wiedzy na poziomie praktycznym. 

Korzyści ze szkolenia


Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie rozliczania czasu pracy
i urlopów pracowniczych (studium przypadków, doktryna oraz praktyka sądowa
i administracyjna, interpretacje własne, wzory dokumentów). Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów.

Program szkolenia


1. Różne formy nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy z pracownikami niepedagogicznymi; wykorzystuje w praktyce przepisy prawa pracy wynikające z ustawy zasadniczej i pragmatyki zawodowej pracowników samorządowych , umiejętnie korzysta z  orzecznictwa sądowego w tym zakresie; potrafi przewidzieć skutki spowodowane roszczeniami pracowników;
2. Znaczenie czasu pracy w oświacie w ujęciu roku szkolnego z uwzględnieniem dni wolnych od pracy;
3. Systemy i rozkłady czasu pracy, rozróżnia je i potrafi zastosować w zakładzie pracy;
4. Zasady rozliczania wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy oraz sposoby dokumentowania pracy wykonanej;
5. Zasady udzielania pracownikom niepedagogicznym urlopów pracowniczych: wypoczynkowych, bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich, okolicznościowych oraz innych dni wolnych;
6. Zasady współpracy z zakładowymi organizacjami związkowymi reprezentującymi interesy pracownika; prowadzi w tym zakresie odpowiednią dokumentację;
7. Aktualne zmiany w przepisach prawa pracy, wykorzystuje je  w praktyce.

Poznajmy się

Dane kontaktowe