Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Kontrola zarządcza-ocenimy i zweryfikujemy lub opracujemy i pomożemy wdrożyć zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w twojej placówce

Kategoria: Systemy zarządzania placówką - ISO, Kontrola Zarządcza, Ocenianie Kształtujące, Bezpieczeństwo


Opis szkolenia


W świetle obowiązującej od dnia 1 stycznia 2010 roku ustawy o finansach publicznych, każdy Dyrektor placówki oświatowej - jako kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zobowiązany jest do zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Pamiętając o tym, że zarządzanie placówką bez uwzględnienia wymogów kontroli zarządczej stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ważne jest jak najszybsze opracowanie i wdrożenie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce.                                                                                             

Korzyści ze szkolenia


-Znasz idee systemu kontroli zarządczej
-Znasz obowiązujący stan prawny i wytyczne w zakresie kontroli zarządczej
-Posiadasz wiedzę na temat funkcjonowania kontroli zarządczej w placówce oświatowej
-Otrzymasz rekomendacje i zalecenia, które umożliwią wyeliminowanie ewentualnych słabości kontroli zarządczej
-Otrzymasz gotowe rozwiązania stanowiące o spełnianiu standardów kontroli zarządczej
-Posiadasz opracowane i wdrożone standardy kontroli zarządczej dostosowane do potrzeb i możliwości Twojej placówki
-Jesteś przygotowany do zarządzania placówką w sposób zorganizowany, wykorzystując mechanizmy zapewniające o działalności zgodnej z prawem, efektywnej, oszczędnej i terminowej
-Spełniasz Swój ustawowy obowiązek
-Proces wdrożenia systemu kontroli zarządczej odbędzie się przy minimalnym Twoim udziale
-MASZ ZAPEWNIONĄ OPIEKĘ EKSPERTA DS. KONTROLI ZARZĄDCZEJ
-KAŻDA PLACÓWKA OTRZYMA ZAŚWIADCZENIE IK EKO-TUR O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

Program szkolenia


Opis cyklu wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej
  1. Po podjęciu decyzji przez placówkę o wdrożeniu Systemu Kontroli Zarządczej przez IK Eko-Tur oraz przesłaniu formularza zgłoszenia, Eko-Tur rozpoczyna procedurę przygotowawczą do wdrożenia

  2. Konsultacja telefoniczna eksperta z Dyrektorem placówki w celu domówienia szczegółów

  3. Uwzględniając zebrane sugestie dyrektora oraz zespołu, ekspert tworzy dokument: Zasady Funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej w szkole/placówce

  4.  WIZYTA W PLACÓWCE:
 - ekspert analizuje przygotowane dokumenty do kontroli zarządczej
 - dopracowuje założenia systemu KZ pod kątem potrzeb placówki, a także uwzględnia wymagania wynikające z Systemu Kontroli Zarządczej organu prowadzącego szkołę/placówkę
 - następuje ostateczne zweryfikowanie dokumentacji pod kątem KZ z ewentualnymi  sugestiami do doskonalenia
 - prezentacja i szczegółowe omówienie przygotowanych dla szkoły Zasad Funkcjonowania SKZ
- przygotowanie zespołu ds. SKZ do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia KZ w szkole
  1. Placówka oświatowa otrzymuje zaświadczenie o przygotowaniu do wdrożenia Systemu Kontroli Zarządczej
 
KOSZT WDROŻENIA SKZ:  Ustalamy indywidualnie
 
 
W przypadku pytań lub wątpliwości chętnie służę pomocą Katarzyna Kowalska
 

Poznajmy się

Dane kontaktowe