Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Profilaktyka i promocja zdrowia

Kategoria: Wyzwania współczesnej szkoły

Korzyści ze szkolenia


Uczestnik po szkoleniu:
- wie i rozumie czym jest zdrowie jako równowaga psychiczna i fizyczna człowieka;
- zna przepisy prawne w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia w szkole
- potrafi identyfikować potrzeby uczniów tj. symptomy i niepokojące zachowań i postaw wskazujących na różne zaburzenia tj. depresję, uzależnienia, przynależność do sekt;
- zna sposoby interwencji oraz programy profilaktyki i promocji zdrowia w szkole,
- rozumie funkcje zespołu i koordynatora ds. promocji zdrowia w szkole.

Program szkolenia


  • Zdrowie psychiczne, a zdrowie fizyczne uczniów i nauczycieli.
  • Równowaga fizyczna a psychiczna uczniów  wymagających wsparcia i pomocy w zakresie zdrowia.
  • Aspekty prawne, wychowawczo-opiekuńcze profilarki zdrowotnej w szkole.
  • Dobór działań oraz programów profilaktycznych do potrzeb środowiska szkolnego;
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w stanach kryzysu psychicznego ucznia – metody i formy.
  • Lokalne zasoby pomocowe i ich pomoc, a uczeń pozostający w kryzysie.
  • Programy Szkolnej Promocji Zdrowia:- planowanie, metodologia, efektywne wdrożenie, metody sprawdzenia i kontroli, sukcesy i porażki wdrożenia
  • Zespół i Koordynator  ds. Promocji Zdrowia – rola i zadania.
  • Skuteczna komunikacja profilaktyki i promocji zdrowia.
  • Modele i standardy szkoły promującej zdrowie – dobre praktyki.
 

Poznajmy się

Dane kontaktowe