Instytut Kształceni Eko-Tur Doradztwo Prawne Eko-Tur Baza Nauczycieli Edurada PrimoPsyche Wydawnictwo

Jesteś zainteresowany szkoleniem - Zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.
Wyślij Anuluj
Pobierz formularz

 
Chcesz zamówić szkolenie dla Rady Pedagogicznej - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
 

 
Chcesz zamówić szkolenie na zamówienie JST - pobierz formularz
 
Pobierz formularz
Zasady Reklamacji

 
Zapoznaj się z zasadami Reklamacji szkolenia Rady Pedagogicznej
 
Pobierz
Najczęściej wybierane pozycje

Tworzenie lub modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego, zgodnie z nowymi przepisami prawa oświatowego

Kategoria: Opieka i wychowanie


Opis szkolenia

Rozporządzenie Men z dnia 22 stycznia 2018 r. nakłada obowiązek dokonywania corocznej diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka oraz diagnozy środowiska szkolnego jako podstawy do konstruowania lub modyfikacji programu wychowawczo - profilaktycznego. W opracowaniu i realizacji przez szkołę programu wychowawczo  profilaktycznego ważna jest stała bezpośrednia współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą działalność szkoły. Celem szkolenia jest pomoc w przeprowadzeniu powyższych diagnoz i modyfikacji ww. programu.

Korzyści ze szkolenia


Po ukończonym szkoleniu uczestnicy:
1. Słuchacze znają przepisy prawa oświatowego określające proces wychowawczo -profilaktyczny.
2. Znają metody i techniki diagnozy potrzeb i problemów środowiska szkolnego oraz czynników ryzyka i czynników chroniących.
3. Potrafią zmodyfikować program i przeprowadzić ewaluację programu wychowawczo- profilaktycznego i dokonać jego modyfikacji.

Program szkolenia


  1. Program wychowawczo – profilaktyczny - podstawy prawne
  2. Omówienia zmian wynikających z rozporządzania MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającego rozp. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Zasady skutecznej profilaktyki w szkole.
  3. Diagnoza środowiska szkolnego i czynników ryzyka i chroniących - narzędzia i techniki badawcze
  4. Przykładowe rozwiązania  w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych, informacyjnych i edukacyjnych – niezbędne do budowy lub modyfikacji programu.
  5. Rola i zadania nauczycieli, pedagogów i rodziców w tworzeniu i realizacji programu.
  6. Ogólne uwagi dotyczące realizacji programu wychowawczo –profilaktycznego  w szkole
  7. Ewaluacja programu – sposoby, realizacja wniosków.

Poznajmy się

Dane kontaktowe