Online: Kontrola zarządcza w 2020 roku świetle nowelizacji ustawy o finansach publicznych

08-02-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Prawidłowa dokumentacja-Ochrona zasobów i nadzór nad powierzonym majątkiem jako standard.

2

Zapoznanie z projektem ustawy i jej zmianami, regulującej funkcjonowanie Kontroli Zarządczej.

Opis

Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają ze zmiany podstawy prawnej w zakresie wyznaczania celów JST oraz jednostek podległych. 

Zostanie zwrócona uwaga na konieczność dostosowania dokumentacji wewnętrznej regulującej funkcjonowanie Systemu Kontroli Zarządczej - tj. Regulamin Kontroli Zarządczej oraz na zapisy jakie powinna zawierać.
Omówione zostaną dobre praktyki, rola i zadania oraz odpowiedzialność kierowników jednostek w zakresie funkcjonowania Systemu Kontroli Zarządczej z wyraźnym akcentem na obszary  i sytuacje w których może dochodzić do naruszenia Dyscypliny Finansów Publicznych- Uszczelnianie systemu i monitorowanie.

Program szkolenia

 • 1.Zakres odpowiedzialności dla kierownika jednostki i dla głównego księgowego zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz Ustawą o finansach publicznych - po zmianach podstawy prawnej w aspekcie funkcjonowania systemu Kontroli Zarządczej.
 • 2.Nowa definicja Kontroli Zarządczej.
 • 3.Elementy Kontroli Zarządczej (Standardy)- przegląd po nowelizacji ustawy o finansach publicznych
 • 4.Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych.
 • 5.Cele, funkcje i poziomy kontroli w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi.
 • 6.Zadania jako realizacja celów - efekty i rezultaty.
 • 7.Kontrola finansowa, wewnętrzna oraz nadzór.
 • 8.Standardy kontroli zarządczej omówienie z dostosowaniem do specyfiki jednostki.
 • 9.Charakterystyka obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych standardów.
 • 10.Organizacja systemu kontroli zarządczej zakres podstawowy wewnętrznych procedur-monitorowanie i ocena systemu.
 • 11.Pojęcie ryzyka w obszarze realizacji zadań i celów oraz misji.
 • 12.Cele i mierniki w zarządzaniu ryzykiem .
 • 13.Obowiązki kierownika i pracowników w systemie kontroli zarządczej w jednostce.
 • 14.Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Wykładowca

Renata Topór

edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista i rachunkowiec, główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas