Online: Czas pracy i sposoby jego ewidencjonowania oraz wynagrodzenie za pracę w okresie czasowego ograniczenia szkół i placówek oświatowych w okresie pandemii.

04-02-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Zapoznanie z zasadą wynagradzania pracowników za pracę w czasie tzw. pracy zdalnej, gotowości do pracy w okresie przestoju.

2

Wskazanie właściwych rozwiązań organizacyjnych w szkole w okresie organizacji kształcenia na odległość.

3

Zapoznanie z zasadami rozliczania czasu pracy nauczycieli zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

4

Wypracowanie uniwersalnych rozwiązań dotyczących ograniczenia obowiązku świadczenia pracy na terenie szkoły i placówki oświatowej przez pracowników niepedagogicznych.

5

Ustalenie praw i obowiązków pracowników i pracodawców w sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.

Opis

Szkolenie ma na celu przygotować dyrektorów szkół i pracowników kadr i płac do nowego  sposobu organizacji czasu pracy pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Podczas szkolenia zostanie omówiona zasada wynagrodzenia za pracę w czasie tzw. pracy zdalnej, gotowości do pracy w okresie przestoju.  Szkolenie obejmie również zagadnienia związane z organizacją kształcenia na odległość, w tym realizacja obowiązującego nauczyciela wymiaru godzin zająć, praca w godzinach ponadwymiarowych oraz ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników administracji i obsługi. Prowadzący szkolenie wskaże sposoby ewidencjonowania czasu pracy oraz zapozna uczestników z prawami i obowiązkami pracodawców i pracowników w sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Program szkolenia

 • Organizacja pracy szkoły i placówki oświatowej w okresie stanu epidemii:
 • praca zdalna, przestój, gotowość do wykonywania pracy,
 • stanowiska pracy, narzędzia pracy,
 • środki ochrony, bezpieczeństwo,
 • odpowiedzialność za powierzone mienie i odpowiedzialność materialna,
 • ochrona danych osobowych przetwarzanych w systemach informatycznych.
 • Prawa i obowiązki pracodawców i pracowników w sytuacji stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2:
 • urlopy pracownicze: wypoczynkowe, bezpłatne,
 • uprawnienia rodzicielskie, w tym zasiłki opiekuńcze,
 • zasiłki chorobowe i kwarantanna,
 • informacja o sytuacji w zakładzie pracy w związku z epidemią.
 • Prawo nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do wynagrodzenia:
 • okres zapewnienia opieki uczniom i wychowankom,
 • w czasie zawieszenia zajęć,
 • w okresie pracy zdalnej.
 • Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki funkcyjne, dodatki za warunki pracy oraz inne składniki wynagrodzenia w czasie pracy zdalnej. Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.
 • Ewidencjonowanie czasu pracy oraz sposób prowadzenia dokumentacji pracowniczej w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur
i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:375,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas