Online: Prawo oświatowe i prawo pracy – aktualne regulacje i ich stosowanie w roku szkolnym 2020/2021

28-01-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie się ze strukturą i zakresem aktów prawa oświatowego i prawa pracy.

2

Umiejętność interpretowania swoich zadań zawodowych w kontekście stosowania prawa.

3

Wsparcie w codziennej pracy w formie wniosków z analiz przypadków z praktyki szkolnej.

Opis

Jak organizować i wykonywać zadania zawodowe na stanowisku nauczyciela i dyrektora szkoły zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi?
Szkolenie przedstawia zagadnienia prawne obowiązujące w systemie oświaty w sposób systematyzujący wiedzę oraz odnoszący zagadnienia prawne do praktyki edukacyjnej. Prezentowane są obowiązki pracowników i pracodawcy w szkole/placówce oświatowej. Tematyka obejmuje zagadnienia organizacyjne i nadzorowanie funkcjonowania szkół/placówek oświatowych, w tym dotyczące szczególnych rozwiązań w roku szkolnym 2020/2021.

Program szkolenia

  • Aktualna struktura i stosowanie aktów prawa oświatowego obejmuje konstrukcję prawa oświatowego od ustaw i rozporządzeń wykonawczych do aktów prawa wewnątrzszkolnego oraz interpretację treści regulacji i znajomość źródeł prawa. Przedstawione zostaną sposoby stosowania prawa w praktyce szkolnej, w tym zasady awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli.
  • Obowiązki nauczycieli określone w prawie oświatowym to zadania zawodowe wywodzące się z ustawy Karta Nauczyciela, ustawy Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty. Praca dydaktyczna, wychowawca i opiekuńcza jako w szczególności dbałość o wszechstronny rozwój i bezpieczeństwo uczniów, kształtowanie kompetencji kluczowych realizowane z zastosowaniem rożnych innowacyjnych rozwiązań.
  • Odpowiedzialność prawna nauczycieli - wynikająca z regulacji kodeksowych - Kodeksu Pracy, Kodeksu karnego, Kodeksu cywilnego - oraz postępowania dyscyplinarnego opisanego w Karcie Nauczyciela. Procedury i przypadki postępowania zgodnie z możliwościami zawartymi w prawie. Ochrona prawna nauczycieli.
  • Organizacja pracy szkoły/placówki oświatowej dotyczy m.in. zatrudniania i wynagradzania pracowników, w tym w sytuacji funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19. Planowanie i realizacja zajęć, w tym wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów.
  • Zarządzanie i nadzór pedagogiczny w szkole/placówce oświatowej jako zadania dyrektora. Elementy kontroli zarządczej i polityki bezpieczeństwa. Znaczenie relacji z rodzicami uczniów i środowiskiem lokalnym. Zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych w jednostkach finansów publicznych.

Wykładowca

Aleksandra Kobielska

Trenerka, edukatorka szkoleń w Instytucie Kształcenia EKO-TUR. Nauczycielka dyplomowana ,wicedyrektor zespołu szkół, wizytator kuratorium oświaty, autorka raportów z ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek, wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i w studium przygotowania pedagogicznego.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas