Online: Jak bezpiecznie prowadzić lekcje on-line i chronić się przed „rajdami” na lekcję i cyberprzemocą.

22-01-2021 ONLINE 12:00 - 14:15

Korzyści

1

Zapoznanie ze zjawiskiem "rajdów na lekcje" i cyberprzemocy.

2

Przedstawienie podstawowych zasady bezpieczeństwa obowiązujących w warunkach nauczania zdalnego.

3

Wyposażenie uczestników w wiedzę na temat narzędzi i form przeciwdziałania cyberprzemocy.

Opis

Od października 2020 r. ponownie polskie szkoły funkcjonują w rzeczywistości zdalnego nauczania – nauczania on-line. Sytuacja z jaka musiały zmierzyć się nasze szkoły oraz kadra pedagogiczna było wielkim wyzwaniem. W bardzo krótkim czasie zmuszeni zostaliśmy do przemodelowania sposoby prowadzenia zajęć z uczniami i przeniesienia naszych lekcji do świta wirtualnego. Pedagodzy często w związku z tym znaleźli się w nie do końca znanym i przyjaznym dla siebie środowisku „sieci internetu”. Przeniesienie całej działalności dydaktyczno-wychowawczej do sieci spowodowało, że uczniowie i nauczyciele zostali narażeni na niebezpieczeństw cyberprzemocy oraz coraz modniejszych tzw. „rajdów” na lekcje on-line. Zjawisko „rajdów na lekcje on-line” jest szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Szkolenie odpowie na pytanie jakich zasad muszą przestrzegać nauczyciele aby nie stać się ofiarą "rajdów na lekcje" czy też cyberprzemocy.

Program szkolenia

 • 1.Charakterystyka zjawiska cyberprzemocy oraz tzw. „rajdów” na lekcje on-line.
 • a) charakterystyka i cechy cyberprzemocy,
 • b) „rajdy” na lekcje jak przejaw cyberprzemocy „ terroryzmu” w dobie zdalnego nauczania,
 • c) inne częste formy cyberprzemocy,
 • d) czynniki determinujące te zjawiska.
 • 2. Zasady i narzędzia prowadzenia bezpiecznych lekcji on-line.
 • a) zasady bezpieczeństwa sieciowego obowiązujące w szkole niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa cybernetycznego,
 • b) narzędzia i zabezpieczenia sieci i urządzeń użytkowanych w szkole,
 • c) polityka informacji i edukacji na temat zagrożeń cybernetycznych w odniesieniu do dzieci/młodzieży oraz nauczycieli,
 • d) podstawowe elementy systemu bezpieczeństwa cybernetycznego szkoły- dekalog bezpieczeństwa sieciowego.
 • 3. Wykorzystanie możliwości platform edukacyjnych w celu zapobiegania "rajdom" i cyberprzemocy w środowisku szkolnym.
 • a) przygotowanie lekcji pod względem bezpieczeństwa sieciowego - wykorzystanie funkcjonalności narzędzi ;
 • b) właściwy dobór narzędzi do prowadzenia lekcji – wybór platform edukacyjnej (przesłanki dobrego wyboru).

Wykładowca

Jacek Jagiełło

absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:99,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas