Online: Dokumentacja procesu nauczania oraz pracy nauczyciela

29-01-2021 ONLINE 12:00 - 14:15

Korzyści

1

Zapoznanie z prawidłowym sposobem prowadzenia dokumentacji procesu nauczania za który odpowiadają nauczyciele

2

Przedstawienie sposobów dokumentowania aktywności nauczyciela prowadzonej w szkole

Opis

Zarówno proces nauczania powinien być właściwie dokumentowany jak również zadania realizowane przez nauczyciela należy dokumentować w określony sposób. Nauczyciele odpowiadają za wypełnianie i prowadzenie znacznej części dokumentów związanych z procesem nauczania. Dokumentują również swoje aktywności podejmowane na terenie szkoły. Szkolenie podpowie w jaki sposób właściwie i zgodnie z prawem prowadzić dokumentację szkolną nauczyciela oraz w jaki sposób nauczyciel może dokumentować własne działania realizowane na rzecz szkoły.

Program szkolenia

 • 1.Podstawy prawne dotyczące kwestii prowadzenia dokumentacji szkolnej.
 • a) dokumentacja przebiegu procesu nauczania;
 • b) dokumentacja wychowawcza prowadzona przez wychowawcę klasy;
 • c) zasady wypełniania podstawowych dokumentów procesu dydaktycznego (dzienniki, arkusze ocen, świadectwa szkolne)
 • 2.Metodyka wypełniania dokumentacji procesu nauczania
 • a) zasady wypełniania dokumentów szkolnych;
 • b) korygowanie i nanoszenie poprawek w dokumentach;
 • c) podstawowe zasady obiegu i archiwizowania dokumentacji szkolnej.
 • 3.Dokumentowanie działań nauczyciela realizowanych na rzecz szkoły.
 • a) dokumentacja związana z awansem zawodowym;
 • b) dokumentacja dotycząca działalności nauczyciela na rzecz szkoły.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:99,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas