Online: Pracownicze Plany Kapitałowe- obowiązki pracodawcy - kierownika jednostki sektora finansów publicznych

20-01-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Praktyczne wskazówki dotyczące wdrożenia PPK

2

Obowiązki pracodawcy- współpraca ze związkami zawodowymi (przedstawicielem załogi)

3

WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ

4

Obsługa PPK

Opis

Omówiona zostanie niezbędna dokumentacja i obowiązki jakie wynikają z Ustawy o PRACOWNICZYCH PLANACH KAPITAŁOWYCH.
KAŻDY PRACODAWCA ma obowiązek:
1.Przeszkolić pracowników przed dokonaniem wyboru INSTYTUCJI FNANSOWEJ.
2.Podpisanie umowy o zarządzanie PPK.
3.Podpisanie umowy o prowadzenie PPK.
4.Inne obowiązki wobec pracowników do których obliguje Ustawa o PPK.
5.Nadzór nad funkcjonowaniem i Sankcje.
Na szkoleniu zostaną poruszone w/w ważne obszary i oczywiście terminy, jak i szczegółowe obowiązki pracodawców wobec pracowników w temacie PPK.

Program szkolenia

 • 1.Co to jest PPK. Cele. Rola jaką mają spełnić. Czym różnią się od PPE i OFE. Zakłady objęte PPK oraz wyłączenia w stosowaniu ustawy. Możliwości zwolnienia.
 • 2.Harmonogram wdrażania dla pracodawców 2019-2020.
 • 3.Kto i kiedy ma obowiązek wdrożyć PPK. Przepisy karne wobec pracodawców, którzy nie wdrożą PPK.
 • 4.Procedura wdrażania PPK przez pracodawcę;
 • - współpraca ze związkami zawodowymi (reprezentacją pracowników)
 • - procedura informacyjna dot. PPK wobec pracowników
 • - jak wybrać instytucję finansową aby zarząd płatnika uniknął odpowiedzialności prawnej
 • - umowa o zarządzanie PPK, na co zwrócić uwagę przy umowach o zarządzanie PPK
 • - umowa o prowadzenie PPK. Forma umów o prowadzenie i zarządzanie PPK.
 • - koszty zarządzania PPK - ustawowe limity.
 • 5.Obowiązki pracodawcy po wprowadzeniu PPK
 • - prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat. Wpływ PPK na naliczanie wynagrodzeń .
 • - akta osobowe i dane osobowe, a PPK. Przekazywanie wymaganych danych.
 • - obowiązki sprawozdawcze i informacyjne, odprowadzanie składek za pracowników
 • - kiedy nowy pracownik uzyskuje prawo do uczestnictwa w PPK
 • - obowiązki przy okresach uprawniających do zawieszania wpłat na PPK
 • 6.Finansowanie środków w PPK ( wpłaty państwa (zachęty), wpłaty płatnika i pracownika.
 • 7.Zasady uczestnictwa pracowników w PPK
 • - obowiązkowe uczestnictwo z chwilą tworzenia PPK w zakładzie
 • - kto, jak i kiedy może się zapisać
 • - wysokość wpłat (co przy niskich zarobkach)
 • - wystąpienie z PPK, co z dotychczasowymi środkami
 • - co się dzieje ze środkami PPK przy zmianie pracodawcy, śmierci pracownika, rozwodzie ...
 • - korzystanie ze środków przed 60 rokiem życia i po ukończeniu 60 roku życia
 • - dysponowanie środkami zgromadzonymi w PPK- na wniosek, zasady
 • 8.Nadzór nad funkcjonowaniem PPK. Sankcje. Odpowiedzialność pracodawcy - za co odpowiada.

Wykładowca

Renata Topór

edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, audytor wewnętrzny, certyfikowany księgowy Ministerstwa Finansów, właściciel biura rachunkowo-audytorskiego, ekonomista i rachunkowiec, główny księgowy jednostki sektora finansów publicznych – Absolwent Rachunkowości i zarządzania finansami Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów Audyt wewnętrzny i rachunkowość na Uniwersytecie Łódzkim. Specjalista z zakresu księgowości budżetowej, rachunkowości zarządczej, audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej, prawa pracy, prawa oświatowego oraz zarządzania strategicznego. Zajmuje się także praktycznymi aspektami związanymi z działalnością socjalną placówek oświatowych.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas