Online: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówce oświatowej w świetle aktualnych przepisów – uwaga zmiany w prawie!

29-01-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

poznają najnowszy stan przepisów prawa oświatowego w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

2

prawidłowo zaplanują wsparcie na podstawie dokonanego rozpoznania potrzeb i możliwości uczniów

3

udokumentują działania w tym zakresie, realizowane we współpracy z innymi podmiotami

Opis

Właśnie opublikowano w Dziennikach Urzędowych szereg zmian w rozporządzeniach, które regulują obszar szeroko rozumianej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zmiany odnoszą się do przedszkoli, szkół i wszelkiego rodzaju placówek oświatowych.

U progu nowego roku szkolnego, aby właściwie zaplanować pracę szkoły, należy zapoznać radę pedagogiczną z wszelkimi zmianami prawnymi w tym obszarze. Poniższe szkolenie pozwoli zaktualizować i uporządkować wiedzę, która jest niezbędna do realizacji zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną realizowaną w szkole indywidualnie i zespołowo przez wszystkich nauczycieli. Zapraszamy!

Program szkolenia

  • Podstawy prawne organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole, placówce
  • Omówienie najnowszych zmian w rozporządzeniach o PPP, nauczaniu indywidualnym, innych
  • Zadania nauczycieli i specjalistów. Rola klasowych zespołów nauczycielskich
  • Diagnoza jako podstawa organizacja pomocy
  • Adresaci i formy wsparcia uczniów
  • Współpraca z rodzicami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz dzieci młodzieży

Wykładowca

Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas