Online: Statut szkoły/placówki -analiza zmian zgodnie z przepisami prawa. Nowelizacja statutu pod kątem regulacji prawa wewnątrzszkolnego związanych z epidemią

09-02-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy poznają przepisy prawa zawarte w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach, które mają wpływ na treść i budowę statutu

2

Poznają zasady techniki prawodawczej niezbędne do prawidłowej budowy aktu normatywnego

3

Potrafią w oparciu o omówione rozwiązania znowelizować dokument, dostosowując go do aktualnych przepisów prawa

Opis

Statut jest „konstytucją” każdej szkoły/placówki, dlatego  powinien być tworzony w oparciu o aktualne przepisy prawa,  zawierać rozwiązania przemyślane i omówione w gronie pedagogicznym,  w szczególności zasady oceniania wewnątrzszkolnego, zadania związane z bezpieczeństwem np. obecną sytuacja istniejącej epidemii, prawa i obowiązki ucznia czy zadania organów szkoły. Podczas seminarium przedstawimy nowe zapisy, podpowiemy, jak je wprowadzić, kierując się zasadami techniki prawodawczej, podamy przykładowe rozwiązania, które powinny się znaleźć w tym najważniejszym dokumencie. Zwrócimy uwagę na  rozwiązania wynikające z nowych rozporządzeń

Program szkolenia

Wykładowca

Anna Dudek-Janiszewska

edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, wieloletni dyrektor szkoły, nauczyciel. Specjalista w zakresie nadzoru pedagogicznego, zarządzania placówką oświatową i szkolnictwa zawodowego

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas