Online: Pedagog i psycholog we współczesnej edukacji – wyzwania w czasie epidemii

05-03-2021 ONLINE 10:00 - 12:45

Korzyści

1

Znajomość podstaw prawnych oraz zakresu obowiązków wynikających z zapisów prawa oświatowego.

2

Umiejętność budowania planów pracy i modyfikowania ich adekwatnie do potrzeb we współpracy z radą pedagogiczną.

3

Umiejętność identyfikowania sytuacji wymagających wsparcia i reagowania zgodnie z obowiązującym prawem i najlepszymi praktykami zawodowymi

Opis

Szkolni specjaliści zawsze odgrywali szczególną rolę w edukacji – od zwykłego wypełniania zdań zapisanych w prawie oświatowym, przez  współpracę z wszystkimi członkami społeczności szkolnej, po interwencje w rodzinie, opiece społecznej czy sądzie  a wszystko to w interesie uczniów – dzieci i młodzieży. Obecna trudna sytuacja wyznacza nowe, dodatkowe zadania – nigdzie nie opisane, często podejmowanie intuicyjne przez pedagoga i psychologa. Wsparcie emocjonalne jest niezbędne zarówno uczniom, jak i nauczycielom: praca nad trudnymi emocjami, reagowanie w nowych sytuacjach i radzenie sobie z problemami, z którymi dotychczas nikt się nie spotkał, może stanowić o potrzebie zdefiniowania na nowo roli pedagoga i psychologa w każdej szkole. Ponadto trzeba wprowadzić i sprawdzić nowe sposoby komunikowania się w codziennej pracy – często  z wykorzystaniem nowych technologii i wirtualnej przestrzeni. Jak sobie z tymi wyzwaniami radzić? Jakie tematy wprowadzić w ramach profilaktyki czy jakie procedury uruchamiać w różnorodnych sytuacjach? Jak w tej trudnej rzeczywistości dbać o swój rozwój, swój dobrostan, będąc jednocześnie wsparciem dla innych? Jak prowadzić rozmowę na Skype czy Messengerze w ważnej pedagogicznie sprawie? Jak dokumentować swoją pracę? To wiele tematów i problemów, o których rozwiązaniu będziemy rozmawiać na szkoleniu adresowanym do pedagogów, psychologów, ale też dyrektorów, wicedyrektorów  przedszkoli, szkół i placówek, na które serdecznie zapraszamy.

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje.
  • Zatrudnianie specjalistów: kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakres obowiązków, ocenianie pracy.
  • Zadania pedagoga i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego – analiza zapisów zmienionego rozporządzenia MEN oraz aktualnych wytycznych związanych z sytuacją w kraju.
  • Diagnoza jako podstawa planowania pracy, z uwzględnieniem okresu edukacji zdalnej.
  • Bieżąca praca oraz wsparcie w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w codziennej pracy.
  • Współpraca z radą pedagogiczną, rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi.
  • Dokumentowanie różnych obszarów pracy specjalisty w placówce.
  • Dyskusja, pytania, refleksje.

Wykładowca

Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas