Online: Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego.

05-02-2021 ONLINE 14:00 - 15:30

Korzyści

1

Uczestnik zna strukturę i zakres aktów prawa oświatowego zgodnie z obowiązkami n.kontraktowego.

2

Uczestnik interpretuje swoje zadania zawodowe w kontekście stażu na stopień nauczyciela mianowanego.

3

Uczestnik otrzymuje wsparcie realizacji ścieżki awansu na podstawie analiz przypadków z praktyki szkolnej.

Opis

Program szkolenia

  • Aktualna struktura i stosowanie aktów prawa oświatowego obejmuje konstrukcję prawa oświatowego od ustaw i rozporządzeń wykonawczych do aktów prawa wewnątrzszkolnego oraz interpretację treści regulacji i znajomość źródeł prawa. Przedstawione zostaną sposoby stosowania prawa w praktyce szkolnej, w w szczególności zasady awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Na przykładach z praktyki szkolnej zostanie przedstawiony plan rozwoju zawodowego i sposoby jego realizacji.
  • Pełne zestawienie dokumentacji związanej ze stażem oraz wnioskowaniem o postępowanie egzaminacyjne prowadzi do merytorycznego przygotowania się na spotkanie z komisją egzaminacyjną.

Wykładowca

Aleksandra Kobielska

Trenerka edukatorka szkoleń w Instytucie Kształcenia EKO-TUR. Nauczycielka dyplomowana ,wicedyrektor zespołu szkół, wizytator kuratorium oświaty, autorka raportów z ewaluacji zewnętrznej szkół i placówek, wykładowczyni na studiach podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą i w studium przygotowania pedagogicznego.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:99,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas