Online: Polityka kadrowa w jednostkach organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

22-03-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

Poszerzenie wiedzy z zakresu prawa pracy dotyczącej zasad zatrudniania i rozwiązywania stosunku pracy.

2

Poznanie istotnych zagadnień prawnych niezbędnych w procesie prowadzenia kadr.

3

Wykorzystywanie w praktyce orzecznictwa SN.

Opis

Podczas szkolenie zostaną wyjaśnione kwestie dotyczące treści nawiązywanych umów o pracę a także różnic wynikających z zatrudniania na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych. Zaprezentowane będą właściwe sposoby pozyskiwania danych osobowych od pracowników oraz ich przetwarzania dla potrzeb zatrudnienia. Zarekomendowane będą prawidłowe rozwiązania przy wątpliwościach związanych ze stosowaniem przepisów prawa pracy. Zostaną omówione procedury oceny pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych oraz możliwości korzystania z przeniesienia służbowego.

Program szkolenia

  • 1. Samorządowa pragmatyka pracownicza – istotne odrębności przyjęte przez ustawodawcę w zakresie stosunku pracy samorządowców w porównaniu z „kodeksowym” pracownikiem oraz ich praktyczne znaczenie.
  • 2. Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych. Zasady prawa pracy, w tym zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy; zasada równości praw i równego traktowania w zatrudnianiu.
  • 3. Strony stosunku pracy: pracownik i pracodawca. Rodzaje umów o pracę.
  • 4. Służba przygotowawcza i ocena okresowa pracowników samorządowych.
  • 5. Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy. Przeniesienie służbowe pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.
  • 6. Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy. Świadectwo pracy.
  • 7. Wynagrodzenie za pracę (obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia; ochrona wynagrodzenia za pracę).
  • 8. Odpowiedzialność porządkowa pracowników.
  • 9. Odpowiedzialność materialna (odszkodowawcza) pracowników.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur
i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:560,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas