Online: Najważniejsze obowiązki i zadania dyrektora szkoły/placówki w roku szkolnym 2020-2021.

31-05-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

Opis

Program szkolenia

 • Analiza aktów prawnych normalizujących funkcjonowanie dyrektorów szkół i placówek w kontekście ich zadań i obowiązków:
 • obowiązki dyrektora wynikające z zapisów prawa oświatowego;
 • * ustawa Prawo oświatowe;
 • * ustawa Karta Nauczyciela;
 • * ustawa o systemie oświaty;
 • * obowiązki wynikające z innych aktów prawa;
 • * ustawa Kodeks Pracy; * ustawa Kodeks Cywilny;
 • * ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych;
 • * ustawa Prawo Budowlane.
 • Katalog zadań i powinności dyrektora szkoły/placówki na rok szkolny 2020-2021.
 • a) zadania wynikające z podstawowych funkcji szkoły;
 • b) zadania zarządzająco - menadżerskie.
 • Charakterystyka obowiązków dyrektora szkoły/placówki wynikających z różnych aspektów funkcjonowania szkół i placówek.
 • a) dyrektora jako przewodniczący Rady Pedagogicznej;
 • b) dyrektor jako pracodawca i kierownik zakładu pracy;
 • c) dyrektor jako osoba sprawująca nadzór pedagogiczny;
 • d) dyrektor jako dysponent środków publicznych i zarządca mienia/obiektów budowlanych;
 • e) dyrektor odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów i pracowników;
 • f) dyrektor jako administrator danych osobowych;
 • Kompetencje, obowiązki oraz odpowiedzialność dyrektora szkoły wynikające z roli pracodawcy.
 • a) obowiązki związane z wydawaniem i egzekwowanie poleceń służbowych;
 • b) zatrudnianie i zwalnianie pracowników i nauczyciel;
 • c) przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar;
 • d) realizacja obowiązków wynikających z wdrażanie programu PPK;
 • e) zapewnienie warunków bezpieczeństwa epidemicznego w czasie epidemii COVID-19.
 • Zadania dyrektora wynikające z pełnienia nadzoru pedagogicznego i sposoby ich realizacji.
 • a) planowanie procesu nadzoru pedagogicznego;
 • b) zadania związane z realizacją planu nadzoru pedagogicznego;
 • c) podsumowanie procesu nadzoru - wnioskowanie i rekomendowanie działań na przyszłość.
 • Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej- powinności w tym zakresie.
 • a) przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej w formie tradycyjne i on-line;
 • b) planowanie pracy rady pedagogicznej;
 • c) dokumentowanie zebrań rady oraz podejmowanie uchwał i ich wykonywanie.

Wykładowca

Jacek Jagiełło

Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie, nauczyciel przedmiotów zawodowych, pełnił funkcję kierownika praktycznej nauki zawodu, wieloletni dyrektor szkoły, absolwent 7 kierunków studiów podyplomowych między innymi z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarzadzania oraz marketingu. Specjalista praktyk w zakresie prawa pracy oraz pragmatyki związanej z prawem oświatowym. Współautor działań związanych ze zmianami w szkolnictwie zawodowym, autor wielu praktycznych publikacji z zakresu organizacji pracy szkoły oraz prawa oświatowego, współpracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym pełnił funkcję eksperta zewnętrznego oraz edukatora. Wraz z KOWEZiU brał udział w tworzeniu poradników jak wdrożyć skutecznie zmiany w szkołach zawodowych – opracował między innymi poradnik do korelacji międzprzedmiotowej. Jako edukator prowadził wiele szkoleń dla dyrektorów szkół, kadry zarządzającej, organów prowadzących oraz nauczycieli. Jest również autorem poradnika dobrych praktyk w zakresie wdrażania praktycznego i skutecznego zmian w oświacie.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas