Online: Podsumowanie roku szkolnego 2020-2021 w przedszkolu - zadania dyrektora i nauczycieli

07-06-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Utrwalą znajomość aktualnych przepisów prawa oświatowego związanych z podsumowaniem działalności przedszkola i nadzorem pedagogicznym.

2

Potrafią przeprowadzić analizę i ocenę realizacji planu pracy przedszkola, planów pracy zespołów nauczycielskich, planu nadzoru, programów realizowanych w placówce, sformułować wnioski i rekomendacje do pracy w nowym roku szkolnym.

3

Potrafią sprawnie i skutecznie zebrać i opracować informacje niezbędne do podsumowania wszystkich obszarów pracy przedszkola.

Opis

Zakończenie roku szkolnego zobowiązuje dyrektora i nauczycieli do dokonania analizy i oceny stopnia realizacji planów pracy dydaktyczno-wychowawczej, opracowania wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, ustalenia rekomendacji do pracy w roku przyszłym. To jednocześnie czas podsumowania działalności przedszkola we wszystkich obszarach i pracy nauczycieli pod kątem uzyskanych efektów edukacyjnych. Podsumowanie to powinno być przeprowadzone zgodnie z przepisami prawa oświatowego, ale przede wszystkim powinno przebiec w sposób sprawny. Podczas szkolenia zaproponujemy Państwu różnorodne sposoby i narzędzia do analizy i oceny działalności pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 z uwzględnieniem specyfiki zdalnego nauczania.

Program szkolenia

 • Zadania dyrektora i nauczycieli przedszkola związane z podsumowaniem pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021, wynikające z przepisów prawa oświatowego.
 • Ocena stopnia realizacji celów i zadań wychowania przedszkolnego – na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania i sprawozdań nauczycieli z pracy dydaktyczno-wychowawczej – stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej:
 • określonych w kierunkach polityki oświatowej państwa
 • określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
 • Analiza efektów działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej przedszkola w postaci osiągnięć dzieci:
 • przykładowe narzędzia do monitorowania osiągnięć dzieci w nauczaniu stacjonarnym,
 • skuteczne sposoby pozyskiwania informacji zwrotnej w nauczaniu zdalnym, w celu oceny osiągnięć dzieci.
 • Ocena efektywności kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w przedszkolu – przykładowe dokumenty i zapisy:
 • przeprowadzenie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka,
 • modyfikacja indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego,
 • dokumentowanie efektów udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • sprawozdania z pracy specjalistów.
 • Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego – ustalenie sposobu ich wykorzystania w formie uchwały rady pedagogicznej - w obszarach:
 • ewaluacji wewnętrznej,
 • kontroli przestrzegania przepisów prawa przez nauczycieli,
 • wspomagania nauczycieli,
 • monitowania określonych obszarów pracy przedszkola.
 • Informacja dyrektora o działalności przedszkola – m.in. w zakresie:
 • realizacji planu pracy przedszkola,
 • realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny,
 • pracy zespołów zadaniowych,
 • współpracy z rodzicami,
 • współpracy z organami nadrzędnymi.

Wykładowca

Magdalena Soszyńska-Kalinowska

edukator Instytutu Kształcenia Eko-Tur, absolwentka studiów pedagogicznych na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, zarządzania w administracji publicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Doświadczony praktyk z ponad 30-letnim stażem pracy jako nauczyciel i dyrektor przedszkola oraz naczelnik wydziału ds. edukacji. Specjalistka w zakresie stosowania prawa oświatowego, zarządzania szkołami i placówkami, finansowania oświaty publicznej i niepublicznej oraz współpracy dyrektorów z organami samorządu terytorialnego.

Szkolenia otwarte

Cena:320,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas