Online: Przygotowywanie szkoły do wyzwań nowego roku szkolnego 2021/22 - zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Organizacja roku szkolnego 2021/22, plan nadzoru pedagogicznego dyrektora, niezbędna dokumentacja

23-08-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

znają podstawowe zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego

2

konstruują plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z zapisami prawa oraz aktualną sytuacją w oświacie

3

podejmują wszelkie dodatkowe działania związane prawidłowym funkcjonowaniem placówki w nowym roku szkolnym

Opis

Nowy rok szkolny zbliża się szybkimi krokami. Już teraz warto zastanowić się nad specyfiką zbliżającego się roku – trwająca pandemia, zły stan psychofizyczny uczniów                  i nauczycieli, trudności z realizacją podstawy programowej w edukacji zdalnej – te i nie tylko te sprawy, będą rzutować na to, co dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną zaplanuje na kolejny rok. Oczywiście z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej placówki, którą należy poddać ocenie.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez aktualne wyzwania, zmiany w prawie, przypomni niezbędne coroczne działania oraz wprowadzi w realizację  nowych zadań a także pozwoli sprawnie i efektywnie przeprowadzić radę pedagogiczną otwierającą nowy rok.

Program szkolenia

 • Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego.
 • Informacje na temat aktualnej sytuacji w oświacie oraz głównych kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Analiza zasobów placówki, kondycji psychofizycznej oraz potrzeb dydaktycznych uczniów jako podstawy do planowania działań w nowym roku szkolnym:
 • podstawowe narzędzia diagnostyczne w sferze dobrostanu uczniów i nauczycieli;
 • podstawowe zasady diagnozy dydaktycznej „na wejściu”,
 • formułowanie wniosków oraz zaleceń na poziomie szkoły, oddziału, indywidualnym ucznia i nauczyciela.
 • Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • Ewaluacja wewnętrzna w nowym roku jako szczególnie ważny obszar nadzoru pedagogicznego – co i dlaczego należy uwzględnić?
 • Planowanie działań dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły:
 • „kalendarz” nowego roku,
 • plany pracy, w tym również plany pracy zespołów nauczycielskich oraz innych organów szkoły,
 • tygodniowy plan pracy,
 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podstawowe etapy oraz zadania nauczycieli i specjalistów.
 • Przygotowanie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego i planowanie współpracy z radą rodziców.
 • Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
 • kontrola obiektu pod kątem zachowania bhp,
 • przeglądy, atesty, certyfikaty – aktualizacja,
 • aktualne druki szkolne,
 • inne.
 • Sprawy kadrowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowy.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad. Zadania dyrektora oraz nauczycieli.
 • Sprawy różne.
 • Odpowiedzi na pytani uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Szkolenia otwarte

Cena:250,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas