Online: Przygotowywanie szkoły do nowego roku szkolnego 2021/22 – zadania dyrektora i rady pedagogicznej. Aktualny stan prawny oraz planowane zmiany

10-08-2021 ONLINE 10:00 - 13:45

Korzyści

1

W wyniku udziału w szkoleniu uczestnicy znają podstawowe zadania związane z organizacją nowego roku szkolnego,

2

- konstruują plan nadzoru pedagogicznego zgodnie z zapisami prawa oraz aktualną sytuacją w oświacie

3

- podejmują wszelkie dodatkowe działania związane prawidłowym funkcjonowaniem placówki w nowym roku szkolnym.

Opis

Nowy rok szkolny zbliża się szybkimi krokami. Już teraz warto zastanowić się nad specyfiką zbliżającego się roku – trwająca pandemia, zły stan psychofizyczny uczniów i nauczycieli, trudności z realizacją podstawy programowej w edukacji zdalnej – te i nie tylko te sprawy, będą rzutować na to, co dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną zaplanuje na kolejny rok. Oczywiście z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji każdej placówki, którą należy poddać ocenie.
Zapraszamy Państwa na szkolenie, które przeprowadzi uczestników przez aktualne wyzwania, zmiany w prawie, przypomni niezbędne coroczne działania oraz wprowadzi w realizację nowych zadań a także pozwoli sprawnie i efektywnie przeprowadzić radę pedagogiczną otwierającą nowy rok, zwłaszcza, że zmian w prawie oświatowym szykuje się wiele.
Uczestnicy otrzymają następujące wzory aktualnie obowiązujących dokumentów, które są edytowalne i gotowe do wykorzystania. Są to m.in.
1. Przykładowe narzędzia do diagnozy stanu psychofizycznego uczniów,
2. Przykładowe narzędzia do przygotowania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
3. Przykładowe formularze wniosków i zaleceń,
4. Przykładowe palny pracy zespołów nauczycielskich, 
5. Przykładowe projekty struktury planu nadzoru pedagogicznego,
6. Przykładowy narzędzia przygotowujące do poszerzonej/ zmienionej kontroli jako formy nadzoru pedagogicznego,
7. Przykładowe wzory list kontrolnych obiektu w zakresie bhp,
8. Przykładowe wzory dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz bezpieczeństwem uczniów.
9. Przykładowy scenariusz rady pedagogicznej otwierającej nowy rok szkolny.

Program szkolenia

 • Przegląd najważniejszych zmian w prawie oświatowym związanych z organizacją nowego roku szkolnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w nadzorze pedagogicznym.
 • Informacje na temat aktualnej sytuacji w oświacie oraz głównych kierunków polityki oświatowej państwa.
 • Analiza zasobów placówki, kondycji psychofizycznej oraz potrzeb dydaktycznych uczniów jako podstawy do planowania działań w nowym roku szkolnym:
 • podstawowe narzędzia diagnostyczne w sferze dobrostanu uczniów i nauczycieli;
 • podstawowe zasady diagnozy dydaktycznej „na wejściu”,
 • formułowanie wniosków oraz zaleceń na poziomie szkoły, oddziału, indywidualnym ucznia i nauczyciela.
 • Konstruowanie planu nadzoru z uwzględnieniem indywidualnych zasobów i potrzeb placówki oraz zgodnie z aktualnymi przepisami.
 • Zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym – czyli co podlega kontroli i jak się do tego przygotować?
 • Planowanie działań dotyczących realizacji zadań statutowych szkoły:
 • „kalendarz” nowego roku,
 • plany pracy, w tym również plany pracy zespołów nauczycielskich oraz innych organów szkoły,
 • tygodniowy plan pracy,
 • szkolny zestaw programów nauczania,
 • planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – podstawowe etapy oraz zadania nauczycieli i specjalistów.
 • Przygotowanie szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego i planowanie współpracy z radą rodziców.
 • Zadania organizacyjne konieczne do wykonania przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego:
 • kontrola obiektu pod kątem zachowania bhp,
 • przeglądy, atesty, certyfikaty – aktualizacja,
 • aktualne druki szkolne,
 • inne.
 • Sprawy kadrowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych. Zadania dyrektora związane z awansem zawodowy.
 • Przygotowanie i przeprowadzenie rady pedagogicznej rozpoczynającej nowy rok szkolny – porządek obrad. Zadania dyrektora oraz nauczycieli.
 • Sprawy różne.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy, wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, radca ministra w MEN, egzaminator OKE, ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa. Od lat współpracuje z kadrą oświatową na poziomie opracowywania i realizacji szkoleń.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:250,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas