Online: Jak prawidłowo skonstruować program wychowawczo-profilaktyczny na pocovidowych doświadczeniach

23-09-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Uczestnicy znają zasady i podstawy prawne konstrukcji programu

2

analizują z wykorzystaniem przykładowych metod i narzędzi potrzeby społeczności szkolnej

3

projektują program profilaktyczno-wychowawczy, odpowiadający specyfice i potrzebom szkoły

Opis

Jednym z podstawowych dokumentów obok podstawy programowej, regulujących pracę szkoły jest program profilaktyczno-wychowawczy. To efekt wspólnych działań rodziców i rady pedagogicznej. Program stanowi indywidualny dokument każdej placówki, związanej z jej środowiskiem, problemami, sytuacją uczniów, ich potrzebami i możliwościami oraz z doświadczeniami.

 Program profilaktyczno-wychowawczy każda szkoła przygotowuje już od wielu lat, niemniej rok szkolny 2021/22 to rok zapewne zupełnie inny: naznaczony trudnymi emocjami, przeżyciami, często kryzysami naszych uczniów, którzy najmocniej ucierpieli w wyniku pandemii. Pojawia się często potrzeba budowania społeczności szkolnej czy klasowej od nowa. Stąd inne potrzeby, inne działania wychowawcze i profilaktyczne należy zaplanować do realizacji.

Szkolenie pomoże Państwu w sposób celowy, systemowy i zgodnie z prawem skonstruować ten ważny dokument – wyznacznik pracy wszystkich nauczycieli

Program szkolenia

 • Źródła programu:
 • aktualne zapisy prawa oświatowego, w tym główne kierunki polityki oświatowej państwa,
 • wyniki diagnozy środowiska i społeczności szkolnej,
 • wnioski z ewaluacji ubiegłorocznego programu.
 • Jak przeprowadzić diagnozę środowiska:
 • konstrukcja własnych narzędzi i sposobów diagnozy,
 • analiza przykładowych narzędzia – wady i zalety ich wykorzystania.
 • formułowanie wniosków i rekomendacji na podstawie zgromadzonych wyników.
 • Ewaluacja ubiegłorocznego programu – na co należy zwrócić szczególną uwagę:
 • wytyczne MEN do działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • wykorzystanie wyników badań ogólnopolskich dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży,
 • wnioski ze szkolnych działań podejmowanych po powrocie do szkół w roku szkolnym 2020/21,
 • rekomendacje do aktualnego programu.
 • Konstruowanie programu – krok po kroku:
 • Kogo chcemy wychować czyli model absolwenta,
 • Jak dążyć do celów – czyli zadania nauczycieli, wychowawców i specjalistów,
 • Strategie działań na poziomie szkoły, oddziału i indywidualnego ucznia,
 • Planowanie strategii ewaluacyjnych.
 • Wykorzystanie zasobów środowiska do działań profilaktyczno-wychowawczych.
 • Wdrażanie opracowanego programu.
 • Rola współpracy z rodzicami na etapie konstruowania i realizacji programu.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie

nadzoru pedagogicznego, specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz pomocy

psychologiczno-pedagogicznej. Z wykształcenia podstawowego historyk

i polonista, studia ukończone na Uniwersytecie Warszawskim. Literaturoznawca

– doktor nauk humanistycznych – tytuł zdobyty w IBL Polskiej Akademii Nauk;

od 2000 roku wykładowca akademicki. Ukończyła studia z zakresu Zarządzania

Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, Społeczno-Politycznych Problemów

Wielokulturowości oraz liczne kursy.

Dyplomowany nauczyciel ze stopniem specjalizacji zawodowej, wieloletni

wicedyrektor szkoły integracyjnej, z pełnym przygotowaniem z zakresu

pedagogiki integracyjnej i włączającej – studia w Akademii Pedagogiki

Specjalnej. Od wielu lat pracuje z dorosłymi – ukończyła kwalifikacyjny kurs

edukatorski; zrealizowała ponad 2500 godzin szkoleń z różnych obszarów

tematycznych. Pełni funkcję rzeczoznawcy MEN do spraw podręczników oraz

egzaminatora z zakresu przedmiotów humanistycznych. Certyfikowany

specjalista ds. systemu wspomagania szkoły w ramach projektu Ministerstwa

Edukacji Narodowej. Autorka kilkunastu recenzowanych publikacji książkowych

z zakresu oświaty, wieloletni współpracownik „Gazety Szkolnej”, redaktorka

lokalnych wydawnictw oraz licznych tekstów do Edurady.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas