Online: Kierunki polityki oświatowej w rzeczywistości szkolnej. Jak je prawidłowo wdrożyć we wszystkich obszarach pracy szkoły, zgodnie z nadzorem pedagogicznym BEZPŁATNA KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

22-09-2021 ONLINE 14:00 - 15:30

Korzyści

1

Dyrektor wie jak wdrożyć kierunki polityki oświatowej.

2

Dyrektor potrafi zaplanować spójne działania w procesie przyczynowo - skutkowym.

3

Dyrektor potrafi uświadomić i wesprzeć nauczycieli w bieżącej realizacji kierunków polityki oświatowej.

Opis

UWAGA!!! W KONFERENCJI MOŻE UCZESTNICZYĆ TYLKO JEDNA OSOBA Z PLACÓWKI. 

Nowy rok szkolny, nowe kierunki polityki oświatowej, zmiany w przepisach prawa oświatowego, specyfika środowiska szkolnego wymagają od dyrektora kompatybilności działań w zarządzaniu palcówką przy świadomym wsparciu i zaangażowaniu nauczycieli. Zrozumiały przekaz oraz wspólne poukładanie pracy w proces przyczynowo - skutkowy, bazującej na dobrej diagnozie jest fundamentem realizacji zadań wynikających z przepisów oraz oczekiwań społeczności szkolnej. Podczas konferencji przekrojowo przedstawimy zależność działań wymaganych prawem oświatowym i oddziaływań na bieżącą, jakościową pracę szkoły i nauczycieli.

UCZESTNICY KONFERENCJI NIE OTRZYMUJĄ ZAŚWIADCZEŃ  UKOŃCZENIA KURSU

Program szkolenia

  • Kierunki polityki oświatowej ich kompatybilność z obszarami pracy szkoły oraz treściami programowymi wybranych przedmiotów.
  • Rola lidera, znaczenie współpracy i pracy zespołowej w realizacji kierunków polityki oświatowej. Świadomość i zaangażowanie nauczycieli.
  • Znaczenie diagnozy w spełnianiu kierunków polityki oświatowej.
  • Realizacja planu nadzoru pedagogicznego.
  • Organizacja wdrażania kierunków polityki oświatowej - system organizacyjny, obserwacja, wymiana spostrzeżeń i informacji oraz skuteczne działania.

Wykładowca

Mariola Piątek

Ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:1,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Doradztwo prawne

Już wkrótce

Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas