Online: Odpowiedzialność prawna dyrektora szkoły lub placówki.

25-01-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

pozyskana wiedza ułatwi skuteczne i zgodne prawem zarządzanie kierowaną jednostką.

Opis

Uczestnik pozna podstawy i zakres odpowiedzialności prawnej dyrektora na gruncie przepisów oświatowych, administracyjnych, cywilnych i karnych.  

Program szkolenia

 • Rodzaje i zakres odpowiedzialności dyrektora szkoły i placówki.
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna na podstawie ustawy Karta Nauczyciela.
 • za co odpowiedzialność dyscyplinarna;
 • kary w postępowaniu dyscyplinarnym i skutki ukarania nauczyciela;
 • przebieg postępowania dyscyplinarnego i zadania dyrektora szkoły w tym zakresie.
 • Odpowiedzialność porządkowa w oparciu o przepisy kodeksu pracy.
 • zasady odpowiedzialności porządkowej;
 • tryb nakładania kar porządkowych.
 • Odpowiedzialność karna dyrektora szkoły lub placówki.
 • zasady odpowiedzialności karnej dyrektora szkoły;
 • najczęściej w praktyce spotykane czyny karalne.
 • Odpowiedzialność cywilna dyrektora szkoły:
 • odpowiedzialność za nienależyte sprawowanie nadzoru;
 • skutki odpowiedzialności cywilnej.
 • Zasady odpowiedzialności na gruncie ustawy o finansach publicznych i ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
 • przesłanki odpowiedzialności,
 • postępowanie przed regionalną Izbą Obrachunkową.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas