Online: Regulamin pracy - praktyczne rozwiązania w okresie pracy stacjonarnej oraz czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych

01-02-2022 ONLINE 10:00 - 13:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Rozumienie zasad prawa pracy, w tym zasady prawa pracy.

2

Wdrażanie zmian wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

3

Rozumienie technik prawodawczych w procesie tworzenia regulaminu pracy.

4

Budowanie właściwych relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Opis

Szkolenie wskazuje na praktyczne rozwiązania w organizacji pracy szkoły, także w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Wskazuje prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika, także te, które wynikają z przestoju, gotowości do pracy czy pracy zdalnej. Treści omawiane podczas wykładu dostosowane są do specyfiki jednostek oświaty. Uczestnicy zostaną wyposażeni w wiedzę niezbędną do opracowania regulaminu pracy oraz zasad jego uzgodnienia ze związkami zawodowymi oraz wdrożenia w zakładzie pracy. W materiałach zawarty będzie przykład regulaminu pracy do wykorzystania go w przedszkolu, szkole i placówce, z uwzględnieniem tabeli określającej odzież roboczą i ochronną, wykaz prac wzbronionych czy wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały.

Program szkolenia

 • Regulaminowe źródła prawa pracy.
 • Pracodawcy zobowiązani do tworzenia regulaminu pracy.
 • Treść regulaminu pracy – część normatywna i informacyjna. Regulacje obowiązkowe (wynikające z przepisów prawa pracy) i regulacje fakultatywne (usprawniające organizację pracy szkoły).
 • Organizacja i porządek pracy w szkole, z uwzględnieniem organizacji w czasie epidemii.
 • Katalog praw i obowiązków pracodawcy i pracownika wynikające z regulaminu pracy i uwzględniające specyfikę pracy w szkole także w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
 • Zasady i tryb ustalania regulaminu pracy. Możliwość konsultacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.
 • Udział związków zawodowych w procesie uzgadniania regulaminu pracy. Ustalenie terminów uzgodnień regulaminu pomiędzy dyrektorem szkoły a zakładową (międzyzakładową) organizacją związkową.
 • Regulaminu pracy w szkole/placówce oświatowej:
 • informowanie pracodawcy o nieobecności w pracy;
 • potwierdzanie przybycia i obecności w pracy, także w okresie pracy zdalnej;
 • wypłacanie wynagrodzenia;
 • systemy i normy czasu pracy;
 • wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej (przewidywany okres ich użytkowania);
 • środki bezpieczeństwa w okresie stanu epidemicznego i epidemii.
 • Zapoznanie pracowników z regulaminem pracy.
 • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów w zakresie prawa pracy.

Wykładowca

Robert Ludwiniak

Nauczyciel konsultant i specjalista prawa pracy Instytutu Kształcenia Eko-Tur i wykładowca prawa oświatowego i prawa pracy w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Wcześniej dyrektor zespołu szkół sportowych, wicedyrektor gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, radca ministra w Ministerstwie Edukacji Narodowej, egzaminator OKE. Ukończył seminarium doktoranckie – polityka edukacyjna i zarządzanie oświatą, absolwent studiów na Wydziale Polonistyki UW oraz na Wydziale Prawa i Administracji UW – prawo pracy, ukończył także studia podyplomowe na kierunku administracja rządowa i samorządowa, autor publikacji naukowych w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, certyfikowany inspektor ochrony danych osobowych

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach.

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas