Dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – od rozpoznania do oceny efektywności

14-01-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Uczestnicy:

2

znają podstawowe zapisy prawne regulujące dokumentowanie PPP

3

dokumentują swoje działania, zgodnie z przepisami prawa,

4

porządkują i uzupełniają dokumentację obowiązującą w placówce.

Opis

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niewiele zmieniającym kształcie realizujemy już od 2017 roku. Zatem teoretycznie wszyscy nauczyciele i specjaliści doskonale wiedzą, jak sobie radzić z różnorodnymi wyzwaniami i realizacją wsparcia uczniów.

Niemniej jednak czas edukacji zdalnej, związane  z tym wyzwania oraz różnorodność sytuacji naszych wychowanków powodują, iż często mamy mnóstwo pytań, wątpliwości i uwag. Szczególnie największy problem dotyczy obowiązku dokumentowania podjętych i zrealizowanych działań, tak aby dokumentacja oddawała nasze zaangażowanie, osiągnięte cele i postępy uczniów a jednocześnie była zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Program szkolenia

 • Obowiązek dokonywania rozpoznania ucznia i jego środowiska.
 • czym jest rozpoznanie,
 • rozpoznanie a diagnoza pedagogiczna,
 • przykładowe wzory dokumentujące rozpoznanie i diagnozę.
 • Obowiązek dostosowania wymagań edukacyjnych do rozpoznanych potrzeb i możliwości ucznia – jak je dokumentować w stosunku do uczniów posiadających:
 • opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • Dokumentowanie wsparcia w stosunku do uczniów, u których nauczyciele rozpoznali specjalne potrzeby edukacyjne (bez opinii i orzeczeń).
 • Dokumentacja ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia i indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny – przykładowe wzory.
 • Ewaluacja bieżąca, końcowa i odroczona „ipetów” – w jaki sposób, jakimi narzędziami.
 • Ocena efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej – z jakich wzorów warto korzystać w praktyce.
 • Dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym dzienniki specjalistów.
 • Dokumentacja nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne – co trzeba, a co warto dokumentować.
 • Indywidualna teczka ucznia badań i czynności uzupełniających.
 • Wzory innych pism i dokumentów – kontakty z rodzicami, poradniami i innymi instytucjami.
 • Pytania, dyskusja, refleksje uczestników.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Dodatkowe informacje

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.

PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas