Online: Organizacja pracy psychologa i pedagoga w szkole/przedszkolu/placówce

11-02-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

Opis

Program szkolenia

  • Podstawy prawne funkcjonowania pedagoga i psychologa w przedszkolach, szkołach, placówkach. Wzór osobowy, oczekiwania, kompetencje.
  • Zatrudnianie specjalistów: kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakresy obowiązków, ocena pracy zgodnie z aktualnym stanem prawnym od 1.09.2018 roku.
  • Zadania pedagoga i psychologa w placówce w świetle zapisów prawa oświatowego – analiza zapisów prawnych znowelizowanego rozporządzenia MEN z 2 sierpnia 2019 roku.
  • Diagnoza jako podstawa planowania pracy specjalisty.
  • Procedury udzielania pomocy w przedszkolu, szkole, placówce – zadania i rola specjalistów.
  • Realizacja programu wychowawczo- profilaktycznego a zadania pedagoga i psychologa; realizacja rekomendowanych programów.
  • Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami i podmiotami – planowanie, organizowanie, dokumentowanie.
  • Współpraca z rodzicami – strategie edukacyjne, profilaktyczne, informacyjne. Jak sobie radzić w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
  • Dokumentowanie działań w różnych obszarach pracy specjalisty. Przykłady dobrych praktyk.
  • Dyskusja, pytania uczestników, refleksje.

Wykładowca

dr Krystyna Budzianowska

ekspert i edukator Instytutu Kształcenia EKO-TUR specjalizujący się w zakresie nadzorze pedagogicznym oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doktor nauk humanistycznych, historyk, literaturoznawca, absolwentka podyplomowych studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zarządzania Oświatą, edukator instytutu, rzeczoznawca MEN, wieloletni nauczyciel, wicedyrektor szkoły.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas