Online: Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Zasady przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

24-02-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

Opis

Od 01 stycznia 2021 roku obowiązuje nowe Prawo zamówień publicznych - ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych. Ustawa zawiera kompleksowe uregulowanie materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy. Celem nowej ustawy jest wprowadzenie nowych rozwiązań opartych na maksymalnej efektywności i przejrzystości udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa oraz potrzebę wsparcia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, a także innowacyjnych, nowoczesnych produktów i usług. Konieczne stało się również zwiększenie przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych. Dziedzina zamówień publicznych stanowi potężne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy, umożliwiające poprawę jakości zamawianych dostaw, usług i robót budowlanych, wsparcie innowacyjności, realizowanie polityki społecznej i strategii państwa.

Program szkolenia

 • Cechy charakterystyczne zamówienia publicznego.
 • Podstawowe akty prawne regulujące obszar zamówień publicznych.
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
 • prawo krajowe – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • akty wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Istotne definicje i pojęcia w zamówieniach publicznych.
 • Opis przedmiotu zamówienia – zakaz używania znaków towarowych. Tabela równoważności.
 • Zakupy w jednostkach oświatowych.
 • zamówienia na dostawy np. materiałów dydaktycznych, sprzętu IT
 • zamówienia na usługi i roboty budowlane.
 • Zamówienia z dofinansowaniem ze środków unijnych.
 • umowa o dofinansowanie
 • wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków dofinansowanych z funduszy europejskich.
 • Sposoby i tryby udzielania zamówień publicznych.
 • zamówienia krajowe
 • zamówienia unijne.
 • Drobne zakupy poniżej 130 000 zł
 • regulaminy
 • dokumentacja postępowań
 • opis faktur
 • Obowiązek sprawozdawczości z udzielonych zamówień publicznych.
 • Organizacja procesu zakupowego w jednostce oświatowej.
 • Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Danuta Jaskulska

prawnik, były arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, uczestnik postępowań po stronie zamawiającego, współpracuje z wykonawcami w całej procedurze zamówieniowej, trener z zakresu zamówień publicznych.

Dodatkowe informacje

W koszty szkolenia wliczone są: certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur, gotowe wzory dokumentów oraz materiały omawiane podczas szkolenia dostępne online

Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkolenie

Przed rozpoczęciem webinaru wyślemy Ci maila z przypomnieniem o zajęciach

"Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu
z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją
oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań. "

Szkolenia otwarte

Cena:400,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas