Online: Dyrektywa o ochronie sygnalistów - regulacje prawne i praktyczne rozwiązania. Sygnaliści w szkołach i placówkach oświatowych- obowiązki dyrektorów do 17 grudnia 2021roku

06-12-2021 ONLINE 09:00 - 12:45

JEŚLI POTRZEBUJESZ FAKTURY PRZED SZKOLENIEM WPISZ W DODATKOWE INFORMACJE NA 3 KROKU ZAPISU:
"PROSZĘ O WYSTAWIENIE FAKTURY TERAZ", A MY WYŚLEMY JĄ W CIAGU 24 GODZIN.

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony sygnalistów.

2

Omówienie zasad zawartych w projekcie ustawy.

3

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do przedstawicieli organów prowadzących publiczne szkoły i placówki. Za zadanie postawiliśmy sobie zebranie w jednym bloku wszystkich aspektów formalnych i praktycznych dotyczących problematyki ochrony sygnalistów na gruncie dyrektywy UE oraz projektu ustawy. 

Program szkolenia

 • Geneza regulacji prawnej dotycząca "sygnalistów”.
 • Tworzenie wewnętrznych kanałów przyjmowania zgłoszeń od sygnalistów w nawiązaniu do przepisów prawa pracy, prawa cywilnego oraz regulacji RODO.
 • Wybór osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie i weryfikację zgłaszanych naruszeń.
 • Przebieg działań wyjaśniających.
 • W jaki sposób „utrzymać kontakt” z sygnalistą?
 • Udostępnianie pracownikom i klientom informacji na temat wewnętrznych oraz zewnętrznych możliwości zgłaszania naruszeń?
 • Wprowadzenie i ujednolicenie słownika nowych pojęć obowiązujących w Dyrektywie oraz w projekcie ustawy w odniesieniu do wewnątrzzakładowych aktów prawnych
 • Procedura ochrony sygnalisty i zakaz podejmowania działań odwetowych przy stosowaniu obowiązujących w Polsce zasad prawa pracy.
 • Rola związków zawodowych w zakresie wprowadzenia polityki przyjmowania zgłoszeń zgodnie z opublikowanym projektem ustawy.
 • Zgłoszenia nieprawdziwe, nie objęte zakresem stosowania dyrektywy oraz w złej wierze- postępowanie .
 • Wyeliminowanie działań odwetowych – podstawy prawne.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ.

Szkolenia otwarte

Cena:300,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Polecane szkolenia online

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas