Online: Prawny przewodnik po szkole i placówce oświatowej- analiza najczęściej wykorzystywanych w szkołach i placówkach aktów prawnych. Stan prawny na bieżąco aktualizowany.

18-03-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa.

2

Aktualizacja wiedzy uczestników.

3

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów, wicedyrektorów i specjalistów zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Podczas dwudniowego szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty prawne dotyczące funkcjonowania szkół i placówek. Wartością dodaną będą wzory najpotrzebniejszych dokumentów. 

Program szkolenia

  • Stosunki pracy zawierane z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi (Karta nauczyciela, kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych).
  • Regulamin pracy i regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych (Karta nauczyciela, kodeks pracy).
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy w szkole i placówce oświatowej (Prawo oświatowe, rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
  • Analiza przepisów szczególnych obowiązujących w okresie pandemii (w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty (...).
  • Awans zawodowy nauczycieli i ocena pracy- podstawy prawne i praktyczne rozwiązania (Karta nauczyciela oraz akty wykonawcze).
  • Funkcjonowanie na terenie szkoły i placówki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
  • Udzielanie przez szkoły i przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej i realizacja kształcenia specjalnego (Prawo oświatowe i akty wykonawcze).
  • Odpowiedzialność dyscyplinarna i porządkowa nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (Karta nauczyciela, kodeks pracy, akty wykonawcze).
  • Podstawowe problemy z zakresu prawa rodzinnego występujące w praktyczne działania jednostek systemu oświaty.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Już wkrótce

Śledź nas