Online: Elektronizacja akt osobowych- nowe zasady prowadzenia akt. Omówienie zasad i terminów.

10-06-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi akt osobowych i ich elektronizacji.

2

Zaprezentowanie przydatnych wzorów dokumentów.

Opis

Szkolenie adresowane do dyrektorów i pracowników działów kadr w jednostkach oświatowych. Na szkoleniu dowiesz się jak prawidłowo prowadzić akta osobowe i jakie są zasady ich elektronizacji.  

Program szkolenia

 • Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej
 • jakie dokumenty w części A, B, C, D
 • numeracja i opis stron
 • Nowe zasady prowadzenia i archiwizowania dokumentacji pracowniczej na podstawie ustawy nowelizującej:
 • dokumentacja pracownicza,
 • przechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • zasady archiwizacji,
 • zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
 • jak powinno wyglądać świadectwo pracy?
 • tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny,
 • warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji
 • odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
 • przepisy przejściowe – dopuszczalność zastosowania postaci elektronicznej i nowych okresów archiwizacji do dokumentacji wytworzonej w dotychczasowym stanie prawnym.
 • Dokumenty pochodzące od kandydatów na pracowników - część a akt osobowych.
 • Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia - część b akt osobowych.
 • Dokumenty dotyczące ustania stosunku pracy - część c akt osobowych:
 • Dokumentacja związana z odpowiedzialnością porządkową pracownika - część d akt osobowych.
 • Pozostała dokumentacja pracownicza w sprawach związanych ze stosunkiem pracy.
 • Elektronizacja akt osobowych.
 • Obowiązkowe i dobrowolne skrócenie okresu przechowywania dokumentacji
 • Ponowne zatrudnienie pracownika.
 • Pozyskiwanie danych socjalnych.
 • Sesja pytań

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas