Online: Dotacje dla szkół niepublicznych w praktyce- regulacje obowiązujące i planowane nowelizacje.

15-06-2022 ONLINE 09:00 - 12:45

Korzyści

1

Zapoznanie z podstawami prawa dotacyjnego (prawo powszechnie obowiązujące i akty prawa miejscowego).

2

Aspekt praktyczny wydatkowania i rozliczania dotacji.

3

Jak zachować się podczas kontroli.

4

Procedura w przypadku decyzji o zwrocie dotacji.

5

Jak dochodzić sądownie wyrównania zaniżonych dotacji.

Opis

 Szkolenie skierowane jest do:organów dotujących – jednostek samorządu terytorialnego, dyrektorów oraz osób prowadzących szkoły publiczne i niepubliczne. Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych zasad dotyczących dotowanie szkół i przedszkoli niepublicznych oraz omówienie założeń planowanej nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. 

Program szkolenia

 • Podstawy prawne:
 • Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych- podstawa prawa dotacyjnego.
 • Ustawa o finansach publicznych,
 • Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 • Uchwała dotacyjna- najistotniejsze regulacje.
 • Warunki przyznawania i otrzymania dotacji- procedura.
 • Wydatkowanie dotacji.
 • Co to jest wydatek kwalifikowany?
 • Czy można z dotacji pokryć wynagrodzenia?
 • Remont czy inwestycja? – co można opłacić z dotacji.
 • Pozostałe wydatki.
 • Dotacja a wczesne wspomaganie rozwoju w przedszkolu.
 • Kształcenie specjalne w przedszkolu lub szkole niepublicznej.
 • Kontrola prawidłowości wydatkowania dotacji.
 • Podstawy prawne kontroli,
 • Przebieg kontroli,
 • Jak prawidłowo przygotować dokumentację dla kontrolującego?
 • Postępowanie pokontrolne – wystąpienie pokontrolne, protokół kontroli, wskazanie nieprawidłowości, zalecenia pokontrolne, obowiązki organu prowadzącego,,
 • Procedura odwoławcza.
 • Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – podstawowe zasady.
 • Zwrot dotacji wykorzystanej w nadmiernej wysokości – podstawowe zasady.
 • Omówienie założeń planowanej nowelizacji ustawy o finansowaniu zadań oświatowych:
 • nowa definicja szkoły niepublicznej,
 • nowe możliwości wspierania placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla dzieci i młodzieży oraz placówek oświatowych,
 • podwyższenie limitu wynagrodzeń finansowanych z dotacji,
 • ujednolicenie zasad dotowania szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
 • zmiany w zakresie kontroli.

Wykładowca

Justyna Świder

Edukator Instytutu kształcenia EKO-TUR. Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Dodatkowe informacje

Link do webinaru otrzymasz dzień przed szkoleniem.
Jak to działa?
Korzystanie z naszej e-platformy nie wymaga z Państwa strony żadnych skomplikowanych działań ani instalacji dodatkowego oprogramowania. Przed szkoleniem otrzymają Państwo wiadomość mailową z zaproszeniem do uczestnictwa w szkoleniu z informacjami odnośnie daty i godziny rozpoczęcia.
Aby dołączyć do spotkania należy stosować się do instrukcji zawartej w mailu.
Cała procedura ogranicza się do kliknięcia w przycisk dołącz oraz wypełnieniu pól tekstowych: Imię, nazwisko oraz adres mailowy.
Następnie zostaną Państwo przekierowani do okna w którym zostanie wyświetlony obraz z kamery wykładowcy, sekcja z prezentacją oraz sekcja czatu za pomocą którego mogą się Państwo komunikować z prowadzącym.
Mają Państwo możliwość zadawania pytań.
Po szkoleniu otrzymacie Państwo elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz elektroniczną fakturę, wyślemy je Państwu na adres mailowy podany w zgłoszeniu.
PROSIMY O PODAWANIE W ZGŁOSZENIACH PRYWATNYCH ADRESÓW MAILOWYCH W CELU REJESTRACJI DO ZAJĘĆ

Szkolenia otwarte

Cena:340,00 zł /osoba

Co otrzymujesz w ramach szkolenia?

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur

Certyfikat Instytutu Kształcenia Eko-Tur w formie elektronicznej

Materiały w formie książkowej

Materiały w formie elektronicznej

Gotowe wzory dokumentów

Gotowe wzory dokumentów

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Możliwość zapłaty 14 dni po szkoleniu

Polecane szkolenia dla rady pedagogicznej

Poznaj nasze serwisy zewnętrzne

Baza nauczycieli

Społeczna inicjatywa
Grupy Eko-Tur

dowiedz się więcej
Edurada

Portal dla
zaangażowanych
w edukację
- dla pasjonatów
nauki i rozwoju

dowiedz się więcej
Primopsyche

Niepubliczna poradnia
psychologiczno
- pedagogiczna

dowiedz się więcej
Wydawnictwo promienistych

Wydaliśmy pierwszą książkę, poradnik
Co robić, gdy rozmowa staje się niemożliwa.

dowiedz się więcej

Śledź nas